Herwaardering aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) kan tot labelsprong leiden na 1 juli

In de huidige berekening is een begrenzing aan een aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) erg nadelig voor het energielabel. De NTA rekent voor deze ruimte met de buitentemperatuur. Echter in tegenstelling tot buiten is er in een onverwarmde ruimte geen zoninval. Omdat de warmte van de zon dus niet wordt meegenomen en met dezelfde koude temperatuur als buiten wordt gerekend, geeft deze begrenzing het meeste verlies in de huidige NTA.  

Vaak is de temperatuur in een aangrenzend onverwarmde ruimte echter meer gematigd. Met de komende wijziging in de NTA voor 2023, die ingaat vanaf 1 juli, wordt hier rekening mee gehouden en zal er niet langer strikt met de buitentemperatuur gerekend worden. Dit betekent ook dat er vanaf 1 juli wat kan verschuiven in de labels de woningen in de huidige voorraad. Een voorbeeldberekening van een woning met een ongeïsoleerde vloer boven een AOR, bijvoorbeeld een onverwarmde fietsenstalling, geeft deze wijziging verschil van ongeveer 70 kWh/m2 op de EP2.  

Voor woningen met een groot verliesoppervlak grenzend aan een AOR kan het dus de moeite waard zijn om de maatregelen nodig voor de labelsprong weg van een E, F of G label te herwaarderen. Zo kan het zijn dat sommige woningen na de herberekening in de nieuwe NTA al een pre-label hebben dat D of hoger is. 

Om welke woningen dit gaat is snel te achterhalen in Excel middels de export alle datavelden. Bij het selecteren van de woningen voor deze export, kan al gekozen worden om alleen de objecten mee te nemen met een E, F, of G label. In de Excel export alle datavelden is er een kolom die aangeeft wat de totale oppervlakte van een woning is dat grenst aan een AOR. Door hier de waarde ‘0.0’ uit te filteren, verkrijg je snel een overzicht van de objecten die een begrenzing aan AOR hebben:  

Vanaf 1 april is er voor adviseurs een BETA versie beschikbaar van EPA NTA8800 waarin de NTA wijzigingen voor 2023 in zijn verwerkt. Een adviseur kan hiermee vervolgens berekenen wat het verwachte pre-label zal zijn van de woning na 1 juli.  

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...