Drie aandachtspunten bij het implementeren van assetmanagement

Dat assetmanagement een grote rol speelt bij corporaties wordt steeds duidelijker. Grote kans dat u er ook mee bezig bent of dat er over wordt gesproken binnen uw organisatie. Dat brengt vragen met zich mee over welke positie het inneemt in de organisatie en wat de verantwoordelijkheden van een assetmanager zijn. Bent u ook bezig met assetmanagement? Hou dan in ieder geval rekening met deze drie aandachtspunten.

  1. Vertaal generiek uitgangspunten naar tactische doelen per (deel)portefeuille

Assetmanagement geeft antwoord op de vraag hoe (strategische) portefeuilledoelstellingen het beste kunnen worden vertaald naar (tactische) doelen op complexniveau. De vertaling is integraal, wat betekent dat het optimale resultaat moet worden verkregen tussen maatschappelijke doelstellingen, de kwaliteit van het vastgoed en het te behalen financieel rendement. De portefeuillemanager zal strategische kaders moeten aanleveren, getoetst aan een gedegen omgevingsanalyse, die passen binnen de doelstellingen van de organisatie. Oftewel antwoord op de vraag: wat wilt u bereiken? De assetmanager moet vaststellen tot welke beleidskeuzes dat op complexniveau leidt. Dus: hoe gaat u de gestelde doelen bereiken? Afhankelijk van de omvang van de vastgoedportefeuille kan er sprake zijn van één of meer deelportefeuilles en daarmee dus ook van één of meer assetmanagers.

  1. Maak duidelijke afspraken

De assetmanager heeft vooral een goede set van afspraken nodig met de portefeuillemanager en zijn collega managers van Wonen en Financiën. Een set van afspraken waarbij er over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden geen misverstanden mogen bestaan. Door de integraliteit moet de assetmanager medewerkers aansturen die niet altijd rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de assetmanager vallen. De assetmanager moet de ‘taal’ van de collega’s verstaan (en spreken) ongeacht zijn of haar achtergrond en ze ‘asset medewerkers’ te laten worden.

  1. Focus niet alleen op financieel rendement, maar maak ook het maatschappelijk rendement inzichtelijk

Breng een marktconforme variant in kaart en zet daar het huidige beleid en alternatieven tegenover. Bij de marktconforme variant doet u zich voor als commercieel belegger. Het is een theoretische benadering, die zo reëel mogelijk moet worden vastgesteld. Het opstellen van een reële  marktconforme variant is belangrijk om de volkshuisvestelijke prestaties inzichtelijke te maken. De assetmanager toont hiermee aan welke deel van het mogelijke rendement maatschappelijk wordt geïnvesteerd.  Het rendement van de corporatie zal namelijk lager zijn dan bij een commerciële benadering. Dit komt doordat de assetmanager extra moet investeren, huurkortingen moet toepassen of extra onderhoud moet uitvoeren om zowel de beschikbaarheid, de betaalbaarheid als de kwaliteit voor de doelgroep te kunnen waarborgen.

Meer informatie 

Wilt u ook inzicht in zowel de financiële als maatschappelijk prestaties van uw vastgoed? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Onze experts helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

16 oktober 2023
Het prijsplafond voor energie vervalt vanaf 2024

Met Prinsjesdag heeft het demissionair kabinet in een van de begrotingsplannen besloten om het prijsplafond, tegen de sterk gestegen energieprijzen, niet te verlengen in...

18 september 2023
Registratiemomenten in Vabi Assets Energie

In Vabi Assets Energie is het mogelijk om een momentopname van je woningvoorraad te maken met behulp van de functie ‘Registratiemomenten’. De momentopnames die...