5 tips om efficiënter te werken met filters in Vabi Assets Energie

Het kan soms vrij lastig zijn om snel en gemakkelijk door je deelvoorraden te navigeren. Als je de filters slim gebruikt, kan je een stuk efficiënter werken. Hieronder delen we vijf tips om beter gebruik te maken van de filters.

Tip 1: De filters worden overgenomen van objectenscherm naar elk selectiescherm

Als je filters in het objecten scherm aanzet dan komen deze ook weer terug in de selectieschermen van de tooling in Assets Energie. Dit is vooral fijn als je in de selectie meerdere filters aan hebt staan die je vervolgens niet elke keer opnieuw in hoeft te vullen. Hierdoor kan je snel schakelen tussen de verschillende mutatietools en rapportages.

Tip 2: je kan slechts een deel van de naam invullen in een filter

Je hoeft slecht een deel van een naam te typen om al de gewenste instantie terug te krijgen; een paar letters is vaak al genoeg. Dit is om verschillende redenen erg handig. Je hoeft lange straatnamen niet volledig in te vullen en de kans op fouten is hierdoor kleiner. De Wildcard kan zowel voor als achter de zoekterm worden aangevuld.

Naast tijdbesparing kan je deze wildcards eventueel ook gebruiken om verschillende instanties met één filter te vinden. Dit hangt dan samen met de opbouw van de complex of objectnamen. Zo zijn er bijvoorbeeld twee situaties mogelijk om een complex met verschillende type objecten of juist verschillende complexen die bouwkundig (bijna) identiek zijn snel te selecteren.

Voor gelijkende complexen is aan te raden om een gelijkende opbouw van de naam te geven, zodat deze complexen samen naar voren komen met één zoekterm

Bijvoorbeeld: CPL0210 (sub complexen CPL0210-13, CPL021-15) ,CPL0211 CPL0212,CPL0215, CPL0216, CPL0218. Dezen komen elk naar voren met de zoekterm CPL021 of zelfs 021.

 

In deze codering zou [CPL02] kunnen staan voor meergezinswoningen en de opvolgende [1] voor galerij ontsluiting

In de objectnaam kan men juist specificaties van de binnenliggende objecten noemen, juist op eigenschappen waar de objecten verschillen ten opzichte van elkaar,

Voor velden waar geen specifiek invoerveld in Vabi Assets voor is, kan dit handig zijn, zoals bijvoorbeeld locatie in het gebouw, verdieping, woning type, variant van de woning, etc. Met slimme afkortingen wordt de object naam niet lang maar kan het wel veel informatie bevatten. Met de filter kan je deze codering vervolgens gebruiken om dezelfde types snel te selecteren.

Tip 3: filters hebben ook invloed op elkaar

Met name met complexmatig werken is het handig om op meerdere voorwaarden te filteren. Hierbij is het aan te raden om van groot (grove selectie) naar klein (verfijnde selectie) te werken.

Naast dat het toevoegen van filters effect heeft op de selectie, heeft het ook invloed op de filters zelf.  Filters met grote lijsten zoals straten, eenheid, wijken, buurten, complexen tonen alleen de relevante items die passen binnen de eerder opgegeven filters. Bijvoorbeeld je hebt een deelvoorraad met objecten in verschillende plaatsen en je wilt enkel van een plaats (en nog specifieker) de informatie ophalen. Als u eerst de desgewenst plaats-filter aan zet en dan het filter straten opent komen enkel de straten in de lijst naar voren waar de plaats gegevens gelijk zijn aan het filter. Dit maakt het veel overzichtelijker om de selectie te verfijnen.

 

Tip 4: gebruik het filter label verschil

Het kan zijn dat door conversie of door mutatie er een verschil is tussen het geregistreerde label en het berekende pre-label. Wil je objecten vinden met deze verschillen gebruik dan het filter labelverschil onder resultaten. Met positieve waarde is het geregistreerde label beter en met een negatieve juist slechter dan het pre-label.

Tip 5: selecteer goed en slecht presterende objecten te gelijk voor de kopieertool

Voor het gebruiken van de kopieertool kan de multi-select filter ook handig van pas komen, door zowel goed als slecht-scorende objecten te selecteren. Vervolgens kan je de betere eigenschappen plakken op de objecten met een hoger energieverbruik.

Bonus tip: gebruik filters om je data-kwaliteit te verbeteren

Er zijn een aantal “voldoet wel of niet” filters zoals rekent door, voldoet aan de standaard, TOjuli, bevat nv-noties. De objecten die hier naar voren komen dienen eigenlijk verbeterd te worden om de datakwaliteit of de duurzaamheid van de voorraad te verbeteren. Door ze aan te zetten zie je ook direct welk aandeel goed of fout gaat.

Gerelateerde artikelen

04 oktober 2022
Maatwerkadvies: klimaatfile in de buurt

Het klimaatbestand waarmee je rekent heeft een grote invloed op de resultaten van de berekening. Nationaal zijn er verschillen, terwijl voor het energielabel en...

21 september 2022
De opkomst van het energielabel

Zoals een temperatuuroverschrijdingsberekening staat tot een Vabi Gebouwsimulatie berekening voor onze installatie klanten zo staat het maken van een energielabel gelijk met de Vabi...

20 september 2022
De kracht van samenwerking

Vabi is opgericht door diverse instanties, zoals Rijksgebouwendienst, TU-delft, TU/e, TNO en diverse installatie en adviesbureaus. Omdat Vabi in eerste instantie een vereniging was...