Voorspel of verantwoord het werkelijke energiegebruik met Vabi Elements Gebouwsimulatie Energie & kosten

Deze uitbreidingsmodule is inbegrepen in Gebouwsimulatie. Met behulp van de EPA of EPG methodiek kun je een vereenvoudigd energieadvies presenteren. Met Vabi Elements Gebouwsimulatie simuleer je de werkelijke situatie in combinatie met het gebruikersgedrag, kun je ieder gewenst type installatie kiezen én houd je rekening met niet gebouw gebonden energieverbruik (catering, terreinverlichting, liften en roltrappen). De veelbesproken “Performance GAP” is er hierdoor niet.

De module Energie & Kosten is op drie manieren in te zetten:

  • Geen vergelijking
  • Kalibratie
  • Eenvoudige terugverdientijd

Geen vergelijking

Als de module Energie en kosten berekend wordt met de keuze “geen vergelijking” dan wordt het energieverbruik en de bijbehorende kosten van het project uitgerekend dat is ingevoerd. Hiertoe worden de uitkomsten uit de simulatieberekening gebruikt.
Hierdoor kun je de berekende warmte- en koudebehoefte van het project omrekenen naar bijvoorbeeld benodigde m³ gas of kWh elektrisch. Ook worden hierdoor de kosten inzichtelijk.
De module wordt op deze manier ingezet om energieprestaties te kunnen verantwoorden en de energiekosten inzichtelijk te maken die opgenomen kunnen worden in de exploitatiekosten.
Naast de statistieken is er een maand of jaargrafiek te maken met de verbruiken per energiedrager of gebruik. Met name de maandgrafiek biedt veel inzicht en is toe te passen om inzichtelijk te maken of nul-op-de-meter van toepassing is in het berekende project.

Kalibratie

Voor een bestaand pand, waarvan de meterstanden van een periode bekend zijn zou de berekening aan de hand van deze waarden gekalibreerd kunnen worden.
Daartoe kies je onder projectgegevens, vergelijking en productiviteit voor Kalibratie.
Er verschijnen dan invoervelden waarin per maand de verbruiken zijn op te geven.
Na het uitvoeren van de berekening kan dan bij de maanduitvoer de optie per energiedrager worden gekozen, waarna een grafiek wordt gemaakt waarbij de berekende en gemeten (meterstanden) waarden per maand worden weergegeven inclusief de afwijkingspercentages.

Eenvoudige terugverdientijd

Het is ook mogelijk om de financiële consequenties van een investering inzichtelijk te maken.
Het is wel van belang dat de berekening betrouwbaar is door hem bijvoorbeeld eerst te kalibreren.
Zodra er gekozen wordt voor Eenvoudige terugverdientijd, dan kunnen de referentie jaarverbruiken worden opgegeven. Verder moet uiteraard de investering worden ingevoerd. En voor het meenemen van de verbetering van productiviteit ook de personeelskosten en niet productieve uren. De jaarverbruiken en niet-productieve uren kunnen ook overgenomen worden uit een berekening van de huidige situatie.

Wanneer je investeert in verduurzaming die óók bijdraagt aan een (productiviteit) comfortverbetering, dan wordt de terugverdientijd verkort. Kosten aan personeel zijn vele malen hoger dan kosten aan energie. Een verbetering op de productiviteit verdient zich sneller terug dan een besparing op energie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

25 juli 2023
Vabi Elements bijeenkomst: 25 september in Zaltbommel

De ISSO warmteverlies publicatie 51 is in juni 2023 vernieuwd. Ben jij al op de hoogte van wat er gewijzigd is? Wim Plokker zal...

20 april 2023
Elements Release 3.9: vereenvoudigde invoer

Vanuit de gebruikers kregen we regelmatig als feedback dat het invoeren van bijvoorbeeld luchthoeveelheden omslachtig was. Vandaar dat een van de grootste onderwerpen van...