Banner op de pagina samen klaar voor NTA 8800

Bètaversie 0.9 van Vabi Assets Energie is beschikbaar!

Vabi Assets Energie Bètaversie 0.9 is beschikbaar

Bètaversie Vabi Assets Energie 0.9 is beschikbaar. Deze versie is officieel geattesteerd volgens de BRL 9501. In deze versie zijn de wijzigingen volgens de NTA 8800:2022, die op 1 januari zijn gepubliceerd, verwerkt. Deze wijzigingen worden waarschijnlijk per 1 juni 2022 officieel in de bouwregelgeving opgenomen.

Sinds de ingang van de NTA 8800 zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen naar voren gekomen. Daarnaast zijn er op verzoek van de markt enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Deze gaan over onderwerpen waarvoor nieuwe inzichten zijn verkregen of nieuwe technieken die zich hebben bewezen. Bekijk de wijzigingen in de NTA 8800.

De wijzigingen hebben, afhankelijk van de situatie, lichte positieve dan wel negatieve invloed op de resultaten. Bij de projecten die wij doorgerekend hebben was het verschil maximaal enkele procenten.

Wil je weten wat het effect precies is? Open deze dan in de Bètaversie.

In de software zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Installaties

 • WKO: er is een optie bijgekomen of de bron voor of vanaf 2013 is gerealiseerd.
 • Ventilatie: aanpassing in de formule voor ‘f ctrl’.
 • Verwarming/ koeling:
  • aanpassing in pompvermogen
  • Forfaitaire waarden hulpenergie ketels en warmtepompen zijn aangepast.
  • Forfaitaire waarde voor variabele A in de ABC formule (9.85) voor ketels vanaf 2015 is omhoog bijgesteld.

Kwaliteitsverklaringen

 • De kwaliteitsverklaring optie’s met betrekking tot groter dan XL is al in 8.10 verwerkt.

Geometrie

 • Beschaduwing is uitgebreid.
 • Invoer beschaduwing is makkelijker gemaakt.

Overige wijzigingen

 • Voor aluminium rolluiken wordt nu standaard met een additionele weerstand zonwering van 0.2 gerekend.

Let op: De datastructuur is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Projecten die zijn aangemaakt in versie 0.9 kunnen daarom niet geopend worden in versie 8.10 en ouder.

Alle verbeteringen en nieuwe functionaliteiten kun je teruglezen in de releasenotes.

Bekijk de releasenotes

Afbeelding ter decoratie van een laptop

Download de software

Let op: installeer deze versie niet in de productie-omgeving!

op onze support pagina

Moet ik deze versie installeren?

Ben je bezig met projecten waarvan de omgevingsvergunning na 1 juni 2022 wordt ingediend, of met grote renovaties die na 1 juni worden opgeleverd, dan kun je deze doorrekenen met Vabi Assets Energie versie 0.9. Je weet dan wat de indicatoren zijn als je ze na 1 juni gaat registreren volgens de gewijzigde NTA 8800 methodiek.

Gaat het alleen om enkele objecten? Deze kun je de effecten ook bekijken in Vabi EPA. Deze installeer je eenvoudiger dan een schaduwomgeving van Vabi Assets Energie.

Niet registreren met Vabi Assets Energie 0.9

Met de Bètaversie 0.9 krijg je inzicht in het effect van de wijzigingen op de BENG-indicatoren. Je kunt niet registreren met deze versie. Vabi Assets Energie versie 8.10 (of eerder) is hiervoor de officiële versie. In versie 9.0, die we in mei releasen, kun je registreren volgens de gewijzigde NTA 8800 methodiek.

Roadmap

De eerstvolgende versie ( 8.11) komt in april uit.  In mei releasen we versie 9.0.

 • Tot 1 juni kun je met versie 8.x registreren.
 • Na 1 juni kun je alleen nog met de 9.x versie registreren.

Hieronder vind je de volgorde van ontwikkeling op basis van prioriteit.

 • NTA 8800 versie 1 januari 2022
 • Energiebeleid (Energieplannen en beleidstool)
 • Objectenselectie obv CSV
 • Standaard constructies
 • Registreren op basis van representativiteit
 • Gebruikers en rechten
 • Analysetool
 • CSV Import ook voor installaties
 • Kolommen export instellen
 • Bewonersgedrag
 • Woonlasten
 • Koppeling BCRG*
 • Kopieertool verder uitbreiden
 • Kwaliteitscontroles op voorraadniveau
 • Wordrapportages
 • Conversie EPA-U
 • Meerdere opbjecten selecteren voor andere functionaliteiten
 • Bibliotheken
 • Maatwerkadvies*
 • PDF bestanden ophalen met registratietool
 • Dashboard
 • Geometrie Excel Import

*Afhankelijk van derde partijen.

Wil je weten wat er is gewijzigd in de methodiek?

Volg dan de gratis software updatetraining op 22 februari 2022 om 10 uur. Hier hoor je alles over de methodiekwijzigingen in de software en de impact op de indicatoren.

Meld je aan

Support

Installeer deze versie niet in de productie-omgeving. Wil je weten hoe je deze Bètaversie naast de gewone versie kunt installeren? Je kunt deze en andere vragen terugvinden op onze supportpagina.

Tip: maak voor de installatie altijd een back-up van je huidige database.

Wil je de software niet meer zelf beheren en wil je er zeker van zijn dat alle updates direct worden geïnstalleerd? Wellicht is de hosted versie van Vabi Assets Energie dan de oplossing.

Lees meer op onze online help.

Naar de online help

Heb je nog vragen?

Kijk dan eens op onze service en support website voor de veelgestelde vragen, handleiding, tutorials en meer.

Bekijk de website