Terugverdientijd berekenen in Energie & Kosten

Om de effecten van een verbetermaatregel financieel inzichtelijk te maken, gebruikt u de functionaliteit terugverdientijd. Deze eenvoudige methode geeft weer in welke tijd een investering zich terug verdient op bijv. energiekostenbesparing. Het is essentieel dat de uitgangspunten zo worden gekozen dat het gebouwmodel de werkelijkheid benaderd (gekalibreerd gebouwmodel).

Onderstaande video laat zien hoe u, met Gebouwsimulatie Energie en Kosten, het model kan vergelijken met meetdata van energiegebruik. Vervolgens kan per verbetermaatregel de terugverdientijd worden berekend.

< Ga terug naar het overzicht