Teken een vide

In Vabi Elements wordt er met volumes gewerkt, om een zo nauwkeurig mogelijke berekening te garanderen. Dit zorgt ervoor dat er in de geometrie van Elements niet zomaar een Vide kan worden getekend. Bij ruimtes waar sprake is van een vide en dit van grote invloed zou kunnen zijn op de berekening, is er voor Gebouwsimulatie een manier een vide of vergelijkbare situatie in te voeren. Dit is bij de module Warmteverlies ook mogelijk, maar niet aan te raden.

Bekijk het filmpje om stap voor stap te zien hoe je dit doet. De volgende stappen komen hierin aan bod:

  • Gebruik een hulplijn om de vloerconstructie op te delen in een deel dat vloer is en een deel dat in werkelijkheid lucht is.
  • Voor het deel dat lucht is, wordt een glasconstructie aangemaakt met een hele hoge doorlating. Op deze manier wordt het licht en de warmte tussen de ruimten maximaal uitgewisseld.
  • Als extra optie kun je ervoor kiezen om luchtstromen te laten plaatsvinden tussen deze ruimten. Gebruik hiervoor de module ventilatiestromen om dit inzichtelijk te maken.

 

Vragen?

Heb je vragen over hoe je een vide maakt? Of heb je een vraag over Vabi Elements. Neem dan contact met ons op:
Telefoon: 015 – 21 33 501
Email: elements@vabi.nl