Woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor een zware opgave; enerzijds wordt er een grote maatschappelijke rol van ze verwacht, anderzijds staan inkomsten en financieringsmogelijkheden die dit kunnen bekostigen onder druk.

De juiste investeringsbeslissingen nemen is dus van essentieel belang. Vabi helpt u hierbij. Met de Vabi Assets software kunt u op een snelle manier optimaal beleid neerzetten en toetsen aan uw doelstellingen en randvoorwaarden, zodat u op de meest efficiënte manier kunt investeren.