Bouwfysica

Als bouwfysicus bent u in een vroeg stadium betrokken bij het bepalen van de gebouwprestaties zoals comfort en energie. U begeeft zich op het raakvlak van gebouwen en installaties.

Vabi Elements stelt u in staat om al in de PVE/VO fase als sparringpartner van uw opdrachtgever of de architect te fungeren. In deze fase is er nog voldoende ruimte om bouwkundige maatregelen voor te stellen, te simuleren en te evalueren. De innovatieve wijze van invoer stelt u in staat om zeer snel de gebouwprestaties van uw voorlopige ontwerp te simuleren en te toetsen aan het PVE. Zo kunt u met uw opdrachtgever meerdere varianten van ontwerpen naast elkaar zetten en de varianten evalueren.

Vabi Elements groeit mee met uw ontwerp- en dimensioneringsproces, van het globale ontwerp tot en met de gedetailleerde uitwerking. Ook bij een gedetailleerde uitwerking van het ontwerp kunt u als bouwfysicus de gebouwprestaties blijven volgen en de bouwkundige ontwerpparameters afstellen op een optimaal comfort en laag energiegebruik.