Architectuur

Een architect opereert op het snijvlak van creativiteit en doelmatigheid. Het is zijn taak een programma van eisen van een gebouweigenaar te vertalen naar een esthetisch verantwoord gebouwontwerp. In deze initiële creatieve fase is het belangrijk snel te kunnen ontwerpen en daarbij de balans tussen het gebouwontwerp en het programma van eisen inzichtelijk te hebben.

Vabi Elements
stelt u in staat om al in de voorontwerpfase zeer snel de gebouwprestaties van uw voorlopige ontwerp te simuleren en te toetsen aan uw ontwerpeisen. De consequenties van ontwerpvarianten zijn direct inzichtelijk. Hierdoor kunt u uw klant veel meer inzicht bieden in de consequenties van zijn keuzemogelijkheden. Het door u verkozen gebouwontwerp kunt u vervolgens aan uw adviseur overdragen voor het verdere dimensioneringsproces.