Woningzoekende Haaglanden krijgt advies over betaalbaarheid woonlasten

Woningcorporaties binnen de regio Haaglanden willen de woningzoekenden nog beter begeleiden bij het vinden van een passende woning waar ze gelukkig en betaalbaar kunnen wonen. De website Woonnet-Haaglanden toont daarom sinds 10 juni bij vrijwel elke woning de woonlasten (totale huur en kosten voor het verbruik van elektriciteit, gas en water).

Daarnaast geven de vijftien aangesloten corporaties via de website persoonlijk advies: Past de woning binnen het budget van de woningzoekende?

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:SVH-en-advies-over-betaalbaarheid-woonlasten

Hoe werkt dit precies? Woonnet-Haaglanden geeft sinds 10 juni de energielasten aan die voor vier verschillende type huishoudens bij deze woning worden verwacht. Als een woningzoekende inlogt, krijgt hij op basis van zijn inschrijfgegevens persoonlijk advies. Hij ziet dan ook informatie over een eventuele huurtoeslag en kan kijken of de woning In het budget past. Dit advies wordt gegeven op basis van uitgavencijfers van het Nibud, die passen bij de situatie van de woningzoekende.

Bij deze service gaat het nadrukkelijk om een advies op basis van de beschikbare gegevens; een woningzoekende moet uiteindelijk een eigen inschatting maken of hij deze woonlasten kan dragen, nu en in de toekomst. Het advies is daarbij een hulpmiddel om een goede keuze te maken binnen het woningaanbod en om betalingsproblemen zo veel mogelijk te voorkomen.

Het tonen van de woonlasten en het betaalbaarheidsadvies is door de woningcorporaties in Haaglanden samen met Vabi en Zig Websoftware ontwikkeld. “Dit nieuwe systeem kan als landelijke basis dienen om woningzoekenden meer inzicht te geven in de woonlasten en de betaalbaarheid van aangeboden huurwoningen”, zegt Jolanda Hoogeboom, directeur van Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH).

Bron: Persbericht SVH

Meer informatie

Voor het berekenen van de woonlasten is gebruik gemaakt van de door TNO gevalideerde woonlastenmethodiek van Vabi. Deze methodiek neemt de bewoners van een woning mee in de berekening van het energieverbruik. Het resultaat is een nauwkeurigere inschatting van het toekomstige energieverbruik van een huurder. Dankzij een koppeling van Vabi Assets Energie met het woonruimteverdeelsysteem worden de woonlasten getoond aan potentiële huurders en getoetst aan de geldende betaalbaarheidsnormen.

Wilt u ook aan de slag met het tonen van woonlasten en betaalbaarheidsadvies? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

16 november 2023
Release Vabi Uniforme Omgeving 11.61

Eind vorige maand is de 11.61 versie van UO gereleaset. In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Naast een uitgebreidere data-uitwisseling met IFC, kun...

15 november 2023
Vraag het aan Esther: Deze week gaat het over foutmeldingen in Vabi Elements

Veel van de vragen op de servicedesk hebben betrekking op meldingen die door Vabi Elements gegenereerd worden. Ook als de berekening wel is geslaagd...