Vraag het Esther: Keerzijde en zekerheidsklasse

Op de servicedesk krijgen we vaak vragen over de toegepaste keerzijdetemperatuur, maar het is ook vaak onduidelijk hoe de zekerheidsklasses worden toegepast. In dit artikel gaat het over de keerzijde van een ruimte, met name in combinatie met het toepassen van zekerheidsklasses in een warmteverliesberekening. De volgende punten gaan we hier behandelen:

 1. Keerzijdetemperatuur algemeen
 2. Keerzijdetemperatuur aangrenzende woning (warmteverliesberekening)
 3. Zekerheidsklasse

Keerzijdetemperatuur algemeen

Wat wordt er per bouwdeel nu aangehouden voor de temperatuur aan de andere zijde van een constructie?

Voor de externe constructies is dit duidelijk. De keerzijde wordt uit de geometrie bepaald: grond of buitenlucht.
De keerzijde van een externe constructie kan overschreven worden (eigenschappen, bouwdelen). Zo kan er gekozen worden om de constructie te laten grenzen aan:

 • Buitenlucht
 • Identieke ruimte
 • Ander gebouw
 • Onverwarmde ruimte
 • Sterk geventileerde ruimte
 • Kruipruimte
 • Grond
 • Water
 • Eigen waarde

En deze keuze resulteert in een keerzijdetemperatuur. In de tabel hieronder is opgenomen wat hier per module de gevolgen van zijn.

Voor constructies die grenzen aan ruimten (interne constructies) is er geen mogelijkheid om de keerzijde aan te passen. De keerzijdetemperatuur wordt bepaald afhankelijk van:

 • de afgifte in deze ruimte;
 • de ruimte-eis in deze ruimte;
 • of deze ruimte wel of niet meegenomen wordt in de berekening;
 • maar ook of deze ruimte zich in dezelfde zone bevindt.

Ook deze temperatuur is per module verschillend. De resultaten zijn samengevat in de tabel hieronder.

Keerzijdetemperatuur aangrenzende woning

Een aangrenzende woning kan op twee manieren gemodelleerd worden. Ten eerste kan de woning getekend (geïmporteerd) worden, waarna voor de buitengevel de keerzijde “ander gebouw” wordt gekozen. Bij deze keuze dient ook gekozen te worden hoeveel aangrenzende panden er zijn (1 of meer) en wat de gemiddelde gewogen Rc waarde van dat pand is. Ten tweede kan de andere woning ook gemodelleerd worden: als ander gebouw, of binnen hetzelfde gebouw als andere zone. In dat geval dient de gemiddelde gewogen Rc waarde opgegeven te worden onder eigenschappen, gebouwen. De keerzijdetemperatuur voor een constructie die grenst aan een ander gebouw/andere zone wordt bepaald volgens Ho 4.5 uit ISSO 51. Hierin staat de volgende tabel:

Dus als voorbeeld geldt bij een 2≤Rc<4 m²K/W voor een hoekwoning dat er bij de buren een temperatuur aangehouden wordt van 13°C. Voor de tussenwoning geldt dat er naar weerszijden een Keerzijdetemperatuur wordt aangehouden van 16°C. In de rapportage wordt bij de betreffende constructie een ”+” geplaatst, zie onderstaande afbeelding.

afbeelding 1

Zekerheidsklasse

Nu de temperatuur die bij de buren aangehouden wordt bepaald is, kunnen we een zekerheidsklasse kiezen. Deze zekerheidsklasse zorgt ervoor dat er tussen woningen onderling wordt gerekend met verliezen. Het resultaat is dat er per woning extra verliezen worden meegenomen en de woning nog steeds voldoende verwarmingsvermogen heeft om, ook als de buren er niet zijn, de woning op temperatuur te krijgen/houden.

Er zijn 4 klasses:

 • Klasse A staat voor maximale zekerheid. Ontwerpbinnentemperatuur en opwarmsnelheid worden gegarandeerd bij leegstand, afwezigheid of afwijkend bewonersgedrag van alle buren. Hierdoor wordt er met een groter transmissieverlies gerekend.
 • Klasse B staat voor een verminderde zekerheid. Ontwerpbinnentemperatuur en opwarmsnelheid worden gegarandeerd bij maximaal 50% leegstand, afwezigheid of afwijkend bewonersgedrag van alle buren en worden gegarandeerd bij afwezigheid of afwijkend bewonersgedrag in geval de woning maximaal één buurwoning heeft.
 • Klasse C staat voor een lage zekerheid. Ontwerpbinnentemperatuur en opwarmsnelheid worden gegarandeerd bij leegstand, afwezigheid of afwijkend bewonersgedrag van maximaal één aangrenzende woning. Hierdoor wordt er met een kleiner transmissieverlies gerekend.
 • Klasse D staat voor geen zekerheid. Ontwerpbinnentemperatuur en opwarmsnelheid worden gegarandeerd bij verwarming van alle aangrenzende woningen altijd op hetzelfde temperatuurniveau als de beschouwde woning. Hierdoor wordt er geen transmissieverlies tussen de woningen meegenomen.

In het sjabloon gebouweisen kies je een zekerheidsklasse, een uitvoering (tussenligging cq Kop-, eind- of hoekligging) en (voor type woning woongebouw/appartement) het aantal aangrenzende woningen. Uit deze variabelen volgt een correctiefactor voor zekerheidsklasse; een zogenaamde cz-waarde.

De berekende Cz-waarde wordt getoond op de eerste bladzijde van de rapportage warmteverlies. Zie tabel hieronder.

Indien de Cz-waarde wordt meegenomen in de berekening van het transmissieverlies komt in de uitvoer in de kolom “Cz” een “+” te staan. Zie afbeelding 1.

Wil je meer informatie of heb je een vraag aan Vabi of aan Esther Krombeen? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

12 juli 2024
Vraag het Esther: een nieuwe optie in VA100 Leidingnetberekening

VA100 Leidingnetberekening is sinds versie 11.60 uitgebreid met een mooie functie die in (de huidige) versie 11.62 weer aangevuld is. Deze functie zorgt ervoor...

09 juli 2024
De Ψ (psi)-waarde. De lineaire koudebrug tussen het glas en het kozijn.

Een veld waar we veel vragen over krijgen is de Ψ (psi)-waarde. Je kan het vinden onder hulpmiddelen >> constructies bij je ramen. Wat...

06 juli 2024
Veel gestelde vragen Vabi Elements

Ben je nieuw met Vabi Elements en/of loop je tegen problemen aan? In dit artikel kijken we naar de meest voorkomende vragen van andere...