Temperatuurverlies berekenen in Vabi UO

Sinds de release van Vabi UO 10.60 is het mogelijk om een berekening te maken voor de temperatuurdaling in de leidingen. Voorheen was het voor een stelsel alleen mogelijk om een watertemperatuur en een temperatuurverschil op te geven. De watertemperatuur werd gebruikt om de viscositeit en de massa te berekenen.

De berekening

Het temperatuurverschil (dt) werd gebruikt om de eenheid Watts (Q) bij apparaten om te rekenen naar kg/s (m) met de formule:  Q = m.sw.dt. Om de temperatuurdaling in de leidingen van het leidingnet mee te nemen is deze berekening overgenomen uit het tapwaterprogramma.

Tijdens de aanvoer wordt de temperatuurdaling per leiding berekend. Bij een apparaat (radiator) wordt de temperatuurverschil van het apparaat afgetrokken. Bij de retour worden ook de temperatuurdalingen meegenomen maar bij een t-stuk wordt de gewogen temperatuur, afhankelijk van de twee volumestromen en de temperaturen, berekend. In sommige gevallen wordt dat bereikt via iteraties. Op deze manier krijgen we dus ook de uiteindelijke retourtemperatuur.

Voorbeeld

Wanneer we hiermee variaties gaan doorrekenen blijkt dat de flow door de leidingen lineair afhankelijk is van het temperatuurverschil over de apparaten. De drukken in het systeem zijn zelfs kwadratisch afhankelijk.

In deze vergelijking is een voorbeeld uit ISSO 18 (kantoren) doorgerekend. Dit voorbeeld heeft bij aanvoertemperatuur van 55 Gr en een delta T van 8 Gr een totale flow van 1.33 kg/s en een druk van 36579 Pa. Zouden we dat in het ouderwetse 90/70 traject doorrekenen dan krijgen we bij dezelfde diameters 0.532 kg/s en 8543 Pa. Laten we de diameters vrij dan worden deze diameters veel kleiner. Omgekeerd betekent dit, wanneer we het ouderwetse traject 90/70 met vaste diameters gaan ombouwen naar LTV, dit enorme drukverhogingen teweeg brengt maar ook geluidsoverlast omdat de snelheden overschreden worden.

Wanneer we op een heel simpele manier de pomp energie meerekenen waarbij de pomp energie bij 55 Gr 100% is krijgen we de volgende tabel:

Hieruit volgt dus dat de pomp energie enorm toeneemt door afname van de Delta T.

Heb je nog vragen of wil je meer weten over hoe je het temperatuurverlies berekent? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

05 januari 2021
CO2 gehalte in de ruimte berekenen en weergeven in Elements

De laatste paar maanden is een goede ventilatie in een gebouw erg belangrijk geworden. Dit helpt namelijk tegen de verspreiding van het coronavirus. In...

04 januari 2021
Vabi EPA NTA 8800 software officieel beschikbaar!

Vanaf nu is Vabi EPA, de software voor het berekenen van de energieprestaties van een woning of gebouw volgens de NTA 8800 officieel beschikbaar. ...

21 december 2020
NTA 8800 in Vabi Assets Energie: de laatste informatie

Op 1 januari a.s. gaat de NTA 8800 in. Vanaf dan gaan we de energieprestaties van een gebouw berekenen volgens een nieuwe methodiek. Een...