Regelen op ATG

Het voldoen aan ISSO publicatie 74 is vaak opgenomen in een programma van eisen of een van de manieren om credits te verdienen voor BREEAM. 

In sommige gevallen kan je volstaan met het regelen op een gewoon setpoint. Je kan dan ook spelen met een iets lager setpoint waardoor het te installeren vermogen iets kleiner kan en de thermische massa zijn werk kan doen.  

In veel gevallen ben je echter aangewezen op het regelen op ATG. Het setpoint volgt hierbij de grenzen van de ATG eisen. Een probleem hierbij is dat de comfort temperatuur voor de ATG mede bepaald wordt door de stralingstemperatuur die een persoon ervaart. Deze stralingstemperatuur is anders dan de comfort temperatuur die in het regel algoritme gebruikt kan worden. De stralingstemperatuur die een persoon ervaart wordt berekend met behulp van een kleine kubus in de ruimte, met exacte zichtfactoren naar elke wand. De vlakken naar onder en boven worden anders gewogen dan de verticale vlakken. Daarnaast wordt de stralingstemperatuur ook bepaald met behulp van een 4e macht.  

Voor het regelalgoritme kunnen we deze bepaling niet gebruiken. De zichtfactoren zijn oppervlakte gewogen en geliniairiseerd rond 20 C⁰ (zoals een temperatuursensor zou werken).  

Hierdoor kunnen er kleine afwijkingen ontstaan waardoor er in sommige gevallen al over / onderschrijdingen kunnen ontstaan ondanks dat er voldoende vermogen is. Om dit te voorkomen worden de regel setpoints al een klein beetje aangepast. Echter wanneer er grote temperatuurverschillen tussen verschillende vlakke ontstaan (bv door een groot glas oppervlak) kan het nog steeds voorkomen dat er onterecht overschrijdingen ontstaan. 

Het precies regelen op de ATG lijn en een standaard nachtverlaging van 4 ⁰C zorgt ervoor dat je niet met setpoints kan spelen om het te installeren vermogen te verlagen (zowel overdag als de nachtverlaging). Ook kan je geen prioriteit in de regeling aanbrengen om bijvoorbeeld vloerverwarming zoveel mogelijk of juist zo weinig mogelijk te laten doen.  

Om dit toch mogelijk te maken hebben we de optie toegevoegd om aan te geven hoeveel het setpoint van de ATG lijn mag afwijken voor zowel koeling / verwarming en de nachtverlaging / verhoging. Een positieve waarde betekent altijd dat het setpoint waarop geregeld wordt hoger is (zowel voor verwarming, koeling als voor dag en nacht).

In de komende release in mei wordt bovenstaande beschikbaar.

Heb je vragen over de bovenstaand artikel en onze software? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...