Nieuw in Vabi Assets Energie 5.30

Delft, 26 mei 2016 – De nieuwe versie van Vabi Assets Energie is beschikbaar, dit is versie 5.30. In deze versie zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd en diverse verbeteringen aangebracht. Van de eerste twee hebben wij u al een sneak preview gegeven:

Daarnaast zijn de volgende functionaliteiten toegevoegd of verbeterd:

  • Het exporteren van gegevens ten behoeve van de Energieprestatievergoeding EPV
  • Het tonen van de energiebehoefte voor kwaliteitsverklaringen
  • Energiebesparende maatregelen op gebiedsniveau (EMG) zijn opgenomen in Vabi Assets Energie
  • Het meenemen van het renovatiejaar in het opstellen van scenario’s
  • Verbetering van de registratie- en voortgangsrapportage
  • Verbetering in de EPA-W import

Het exporteren van gegevens ten behoeve van de Energieprestatievergoeding

Het wetsvoorstel over energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders beschrijft dat verhuurders die hun woningen tot een (bijna) energieneutrale woning of nul-op-de-meter woning renoveren een energieprestatievergoeding aan hun huurders mogen vragen. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer (op 19 januari jl.) en door de Eerste Kamer (op 17 mei jl.). De EPV treedt waarschijnlijk 1 augustus 2016 in werking. De hoogte van de energieprestatievergoeding hangt onder andere af van de netto warmtevraag. Deze en andere gegevens uit de energieberekening zijn in Vabi Assets Energie 5.30 eenvoudig te exporteren via Certificaten -> EDR en EIW rapportage.

EPV

Het tonen van de energiebehoefte voor kwaliteitsverklaringen

Indien u gebruik wilt maken van een kwaliteitsverklaring voor verwarming/tapwater of zonneboiler heeft u in een aantal gevallen de energiebehoefte nodig. De energiebehoefte wordt in Vabi Assets Energie 5.30 onder de functie kwaliteitsverklaring voor opwekker getoond.

Energiebesparende maatregelen op gebiedsniveau (EMG)

Indien u energiebesparende maatregelen heeft getroffen op gebiedsniveau en hier is een kwaliteitsverklaring voor afgegeven (bijvoorbeeld voor verwarming, tapwater of zonne-energie), dan kunt u deze opgeven bij externe warmtelevering conform de EMG. In Vabi Assets Energie 5.30 ziet u de Energie-Index conform de EMG ook terug in het woningscherm. Let op: De Energie-Index op basis van de EMG wordt conform de ISSO 82/Nader Voorschrift niet gebruikt voor de WWS waardering.

EMG

Het meenemen van het renovatiejaar in het opstellen van scenario’s

Het renovatiejaar heeft in het Nader Voorschrift een grote invloed op de Energie-Index. Wanneer u een pakket met maatregelen samenstelt die de gehele schil isoleert, wilt u ook het renovatiejaar aangepast hebben. In deze versie van Vabi Assets Energie kunt u deze maatregel opgeven onder scenario’s.

Verbetering van de registratie- en voortgangsrapportage

Om de voortgang van uw bezit inzichtelijk te krijgen, is er binnen Vabi Assets Energie de mogelijkheid aanwezig om registratiemomenten aan te maken en deze te exporteren naar een rapportage. Met deze update heeft u inzicht op de energetische voortgang van het bezit zowel op energielabels als op Energie-Indexklasse. Ook heeft u inzicht in woningen die nog niet volledig zijn doorgerekend, zo ziet u welke woningen nog geen geldige Energie-Index hebben.

voortgangsrapportage

Verbetering in de EPA-W import

Indien u EPA-W bestanden importeert is de kans aanwezig dat u de huur en WWS gegevens overschrijft die vastliggen in Assets Energie. Om dit te voorkomen is de import aangepast en kunt u de keuze maken om de WWS en Huurgegevens bij de import over te slaan. De huidige gegevens blijven dan bestaan.

Meer informatie

Wilt u weten wat voor mogelijkheden Vabi Assets Energie u nog meer biedt met betrekking tot uw energiebeleid? Lees hier alle informatie over Vabi Assets Energie of neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...