Dit zijn de nieuwe tarieven van Vabi software per 1 januari 2023

Onze software staat ook in 2023 tot je dienst! Bekijk de nieuwe licentievergoedingen van Vabi Elements, Vabi EPA, Vabi Uniforme Omgeving en Vabi Assets Energie.

Standaard hanteert Vabi voor de inflatiecorrectie het CPI indexinflatiecijfer van augustus, zodat wij 4 maanden voor het einde van het kalenderjaar de nieuwe tarifering voor het volgende jaar bekend kunnen maken. Net zo als een ieder ander wordt Vabi geconfronteerd met sterk stijgende prijzen en zijn ook wij genoodzaakt om onze tarieven te verhogen. Waar in 2021 de CPI indexinflatiecijfer op 0,71% is vastgesteld en in 2022 op 2,39%, staat de CPI voor 2023 historisch hoog op 11,96%. Vabi zal voor 2023 de CPI niet volgen maar een inflatiecorrectie aanhouden van 8%.

De nieuwe licentievergoedingen zijn hier terug te vinden.

Bekijk de tarieven van 2023

Gerelateerde artikelen

24 november 2023
Toekomstbestendig renoveren met de renovatiestandaard

We zijn inmiddels enige tijd op weg met de BENG eisen voor nieuwbouw, maar ook bestaande bouw zal zijn steentje moeten bijdragen om de...

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

23 november 2023
Maatregelen maken volgens de isolatiestandaard

In de vastgoedmarkt zijn we veelal bezig met duurzaamheid. Om op een toekomstbestendige manier een verduurzaming uit te voeren is de isolatiestandaard in het...