Basis- en detailopname bij gebruik van Vabi Assets Energie

Het importeren van epa bestanden kan alleen als de bouwfase en opname van het epa bestand en de deelvoorraad hetzelfde zijn. Een epa bestand met een bouwfase ‘oplevering’ en detailopname, kan dus niet geïmporteerd worden in de hoofdvoorraad met als bouwfase ‘bestaande bouw’ en basisopname. Dit heeft te maken met de verschillende datastructuur bij deze karakteristieken. Als er nog geen deelvoorraad is met deze kenmerken, zal deze eerste aangemaakt moeten worden voordat het project geïmporteerd kan worden. Alle woningen van alle verschillende deelvoorraden zijn wel gezamenlijk te zien in de deelvoorraad ‘alle objecten’. Van hieruit kunnen de objecten echter niet gemuteerd worden.  

Wanneer een detailopname en wanneer een basisopname tijdens het gebruik van Vabi Assets Energie? 

Bij het aanmaken van een nieuwe deelvoorraad, zal de gebruiker een keuze maken of de woning een basisopname of detailopname is. Hoe dit gedefinieerd is kun je in het artikel hieronder lezen. 

Let op: Als eenmaal een object in detailopame is gemaakt, kan het later niet een basisopname worden. De extra informatie die voor de detailinvoer nodig was mag namelijk niet verloren gaan. In dit geval blijft het object een detailopname.

Basisopname 

Bestaande gebouwen zijn meestal minder energiezuinig. Daarnaast ontbreken er meestal plannen en bouwtekeningen waardoor detailinformatie moeilijk of niet te achterhalen is. Daarom worden deze gebouwen meegenomen in het protocol als basisopname. 

Het belangrijkste uitganspunt bij de basisopname is dat de benodigde informatie visueel waarneembaar is, of op een andere eenvoudige manier te achterhalen is. denk maar aan facturen, tekeningen of bouwjaar.  

Verder is het mogelijk dat een bepaalde invoer-item niet waargenomen kan worden in de gegevens. In dit geval is er in het opnameprotocol de optie ‘onbekend’. Hierbij worden berekeningen gemaakt met bestaande meetwaardes van de NTA 8800. 

Detailopname 

Er wordt gesproken van detailopname op het moment wanneer er genoeg gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn. Hierbij kan er in het opnameprotocol niet gewerkt worden met ‘onbekende’ gegevens.  Deze gedetailleerde informatie van gebouwen is aanwezig bij nieuwbouw en zeer energiezuinige gebouwen (volledig gerenoveerd). Bij de bouwfasen ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en ‘oplevering’ is deze opname ook verplicht. 

Heb je vragen over basis- of detailopnames? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

16 oktober 2023
Het prijsplafond voor energie vervalt vanaf 2024

Met Prinsjesdag heeft het demissionair kabinet in een van de begrotingsplannen besloten om het prijsplafond, tegen de sterk gestegen energieprijzen, niet te verlengen in...

18 september 2023
Registratiemomenten in Vabi Assets Energie

In Vabi Assets Energie is het mogelijk om een momentopname van je woningvoorraad te maken met behulp van de functie ‘Registratiemomenten’. De momentopnames die...