Eerste versie software maatwerkadvies in september

Momenteel wordt er hard gewerkt vanuit de overheid, onder vlag van ISSO en RVO, aan de diverse aspecten van een volledig maatwerk advies. Vanuit de projectgroep hebben wij documentatie ontvangen, waarmee de softwareontwikkeling is gestart. FedEC heeft afgelopen mei een congres georganiseerd. Wat weten we al over het nieuwe maatwerkadvies?

De methodiek

Een belangrijk doel van maatwerkadvies is om tot je juiste berekende energieverbruiken te komen. De NTA 8800 is daar niet geschikt voor, omdat er gekeken wordt naar het gemiddelde gebouw gebonden verbruik. De volgende afbeelding toont de prestatiekloof tussen de gemeten energieverbruiken, de NTA 8800 en het maatwerkadvies.

Maatwerkadvies energieverbruiken

Bron: FedEC congres

Om tot een beter energieverbruik te komen zijn er divers aanpassingen in de methodiek ten opzichte van de NTA 8800.

 1. Praktijkcorrecties (rekenkern aanpassingen)
 2. Gebruiksfactoren (openzetten van vaste invoer)
 3. Locatiefactoren
 4. Hulp parameters ten behoeve van de fitprocedure.

De aanpassingen staan los van het energielabel. Het energielabel zal bepaald worden volgens de NTA 8800. De energieverbruiken zal bepaald worden door maatwerkadvies.

energieverbruiken maatwerkadvies

Bron: ISSO

Software

Om de methodiek te vertalen naar gebruiksvriendelijke software ontwikkelen we de volgende onderdelen.

 1. Maatregelen en varianten (in april uitgebracht)
 2. Rekenkern (eerste versie in september verwacht)
 3. Invoer gebruikersgedrag rekenzone (eerste versie in september verwacht)
 4. Invoer locatie en meterstanden object (eerste versie in november verwacht)
 5. Rapportages, onder andere voor het fitten (eerste versie in november verwacht)
 6. Financiële doorrekeningen (eerste versie in november verwacht)

In september gaan we de eerste versie uitbrengen. Een eerste versie van de maatwerkadvies rekenkern zal dan beschikbaar zijn. De praktijkfactoren zijn hierin verwerkt, deze zullen resulteren in een beter berekend energieverbruik. Daarnaast zijn de gebruiksfactoren opengesteld en deze kunnen aangepast worden. Benieuwd welke invoerparameters gewijzigd kunnen worden? Bekijk de volgende screenshot voor een sneak preview.

maatwerkadvies in Vabi EPA

Gebruiksvriendelijkheid

Om te voorkomen dat het maken van een maatwerkadvies veel extra tijd kost, houden we bij het ontwikkelen rekening met de volgende features:

 • Default waarden: De software zal een zo goed mogelijk energieverbruik berekenen, zonder dat er een enkel invoerveld ingevuld hoeft te worden.
 • Profielen: Vanuit de methodiek zijn er drie profielen met default waarden voor bijvoorbeeld de setpointtemperatuur. Als je kiest voor een profiel worden de waarden automatisch gevuld. Als je kiest voor een eigen profiel kan je de waarden aanpassen.
 • Snelle feedback: Door de resultaten naast de invoer te tonen, zie je snel wat het effect van aanpassing van de parameters is.
 • Transparantie: Als er NTA 8800 waarden worden gebruikt, zullen we weergeven met welke waarde er gerekend wordt. Dit maakt het makkelijker om resultaten te verklaren en voorkomen we dat gebruikers het gevoel hebben te rekenen met een ‘black box’.
 • EPA-U dataconversie: Is er een EPA-U bestand? Vanaf september kan deze geopend worden in EPA NTA 8800. Zo voorkom je het arbeidsintensieve opnieuw invullen van het project. Vanaf september is er een eerste versie van de conversie, die tenminste de constructies en geometrie converteert.

 Vabi EPA maatwerkadvies

Het certificeringsproject

Voor het maatwerkadvies wordt, zoals tijdens het Fedec congres van 25 mei al is aangeven, een certificeringstraject opgezet. Zodra hier meer informatie beschikbaar voor is, zullen we dat melden.

(Maatwerk)adviesmodule

Omdat niet elke EPA-gebruiker gebruik wil maken van maatwerkadvies, maken we hier een aparte adviesmodule van. Zo bepaal je zelf van welke onderdelen van de software je wel of niet gebruik wil maken.

De eerste functionaliteiten waarmee we starten in deze module zijn de maatregelen en varianten. Je kunt kosteloos kennismaken met de bèta versie van Maatwerkadvies. Als je in bezit bent van Vabi EPA-W en/of EPA-U kun je tijdelijk gratis kennismaken met de functionaliteiten rondom advies in Vabi EPA. De tariefstelling voor 2023 wordt nog bekend gemaakt.

Maak vrijblijvend kennis met de maatregelen en varianten in Vabi EPA

Je kunt de licentie alleen activeren als je in bezit bent van een Vabi EPA-W of EPA-U licentie.

 

Heb je vragen, wensen of opmerkingen over (maatwerk) advies in Vabi EPA? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

 

Gerelateerde artikelen

19 september 2023
Binnenkort is de provisional ID niet meer verplicht

Vanaf de komende update (versie 10.1) is het niet langer verplicht om bij oplevering het provisional ID op te geven voor de registratie. Bij...

19 september 2023
Wat moet je weten over de VvE Energiebespaarlening?

Niet alle VvE’s hebben voldoende liquide middelen om (grootschalige) verduurzamingsmaatregelen te financieren. Maatregelen worden dan uitgesteld, terwijl ze hard nodig zijn. Met een VvE...

18 september 2023
Registratiemomenten in Vabi Assets Energie

In Vabi Assets Energie is het mogelijk om een momentopname van je woningvoorraad te maken met behulp van de functie ‘Registratiemomenten’. De momentopnames die...