De kracht van samenwerking

Banner op de pagina sneller invoeren vanuit de bouwkundige bibliotheek

Vabi is opgericht door diverse instanties, zoals Rijksgebouwendienst, TU-delft, TU/e, TNO en diverse installatie en adviesbureaus. Omdat Vabi in eerste instantie een vereniging was zonder eigen personeel, werden mensen ingehuurd van TNO.  Vabi was destijds gehuisvest bij TNO TPD (Technisch Physische Dienst). Hier kon Vabi gebruik maken van de computerfaciliteiten.

De programma’s, ingebracht door diverse deelnemers, werden op de server van TNO verder ontwikkeld. Het voordeel van de samenwerking met TNO was ook dat we inzicht hadden in alle onderzoeksrapporten die ten grondslag lagen aan de publicaties waar onze programma’s op waren gebaseerd. Het was heel eenvoudig om direct contact te hebben met de mensen achter de publicaties. De testfaciliteiten van TNO gaven veel inzicht wat de theorie van de programma’s in werkelijkheid tot gevolg hadden. Voorbeelden van de hier ontwikkelde programma’s zijn VA32, later VA114 en daarna Elements. Maar ook geluidberekening, koudebrugberekening en verlichting kwamen tot stand door samenwerking met TNO-afdelingen

Wat natuurlijk voor dit alles nodig was, was de support van alle Vabi klanten en ook de financiën vanuit bijvoorbeeld de samenwerkingsorganisatie VNI.

Vanuit VNI werden de publicaties gedirigeerd en in de vorm gegoten zoals ze er eigenlijk nu nog uitzien. VNI heeft veel bijgedragen om items uit de ISSO-publicaties verder uit te zoeken en te onderbouwen.

Vanuit de klanten werd ook een bijdrage geleverd in de vorm van de programmaraad, Vabi-bestuur maar zeker ook al de klanten die op- en aanmerkingen hebben gegeven.

De samenwerking met ERRI (Elektronisch Rekentechnieken voor Raadgevende Ingenieurs) hebben we de DUS (data uitwisselingssysteem) ontwikkeld. Voor (inter)nationale afspraken over het uitwisselen van technische gegevens werd er samengewerkt met conculega zoals De Twee Snoeken, BINK/DGMR en Arkey.

Voor de universiteiten TU en onderzoeksinstituten was en is Vabi altijd een gewilde partner om de onderzoeksresultaten naar de praktijk te kunnen brengen. Wat geresulteerd heeft in veelvoud van gezamenlijke onderzoeksprojecten.

Met de opkomst van het energielabel en assets energie zijn er andere samenwerkingsverbanden ontstaan zoals met Ortec Finance en onze Energiepartners.

Om met de laatste ontwikkelingen mee te blijven gaan is samenwerkeng voor Vabi in de toekomst ook van levensbelang.

 

Gerelateerde artikelen

12 juli 2024
Vraag het Esther: een nieuwe optie in VA100 Leidingnetberekening

VA100 Leidingnetberekening is sinds versie 11.60 uitgebreid met een mooie functie die in (de huidige) versie 11.62 weer aangevuld is. Deze functie zorgt ervoor...

09 juli 2024
De Ψ (psi)-waarde. De lineaire koudebrug tussen het glas en het kozijn.

Een veld waar we veel vragen over krijgen is de Ψ (psi)-waarde. Je kan het vinden onder hulpmiddelen >> constructies bij je ramen. Wat...

06 juli 2024
Veel gestelde vragen Vabi Elements

Ben je nieuw met Vabi Elements en/of loop je tegen problemen aan? In dit artikel kijken we naar de meest voorkomende vragen van andere...