Aanbevelingen naar aanleiding van Aedes routekaarten CO2 neutraal 2050: wijs toe op woonlasten

Delft, 28 juni 2018 – De afgelopen tijd hebben veel corporaties de “Aedes Routekaart CO2 neutraal 2050” ingevuld. Op basis hiervan heeft Aedes een aantal standpunten geformuleerd om mee te nemen in de aankomende gesprekken over het Klimaatakkoord. Eén van de aanbevelingen van Aedes: de verduurzaming werkt alleen als de toewijzing van huurwoningen niet alleen wordt gebaseerd op de huur van de woningen, maar op de totale woonlasten, dus inclusief de energierekening.

Met het invullen van de Routekaart is de opgave van de ruim 2,1 miljoen woningen van woningcorporaties voor het grootste deel in kaart gebracht. Een eerste raming zegt dat voor het verduurzamen en gasloos maken van al deze woningen bijna 52.000 euro per huis nodig is. Om dat te kunnen financieren zouden corporaties tot 2050 elk jaar 3,4 miljard euro aan duurzaamheid moeten investeren. Dit mag volgens Aedes niet ten koste gaan aan andere belangrijke thema’s voor de corporatie: nieuwbouw en betaalbaarheid.

Ondanks huurverhoging toch lagere woonlasten

Aedes neemt deel aan de gesprekken over het Klimaatakkoord dat het kabinet met allerlei partijen wil sluiten. Ter voorbereiding en naar aanleiding van de uitkomsten van de ingevulde routekaarten heeft Aedes een Position Paper geschreven, waarin ze aangeven wat de randvoorwaarden zijn om de ambitie van corporaties (alle woningen in 2050 CO2 neutraal) te behalen.

Eén van de randvoorwaarden is het aanpassen van de wet- en regelgeving, waaronder de huurwetgeving en woningwet. Op dit moment is de wettelijke toewijzing van woningen gebaseerd op alleen de huur. Aedes stelt dat het toewijzen moet gebeuren op de totale woonlasten, dus de huur van de woning inclusief de energierekening. Dat geeft de mogelijkheid om via een huurverhoging een deel van de investeringskosten terug te verdienen, terwijl de huurder toch lagere woonlasten heeft omdat de energierekening daalt.

Verduurzaming versus betaalbaarheid

In eerdere artikelen hebben ook wij gepleit voor het toewijzen op basis van totale woonlasten. Met passend toewijzen zijn corporaties namelijk minder flexibel geworden in het doorvoeren van huurverhogingen na energiebesparende maatregelen. Maar de energieprestaties die de woningcorporaties hebben behaald met de duurzaamheidsinvesteringen de afgelopen jaren dragen er zeker aan bij dat de energielasten, ondanks de energieprijsveranderingen, beheersbaar blijven. Door het toewijzen op basis van totale woonlasten kunnen de twee werelden van verduurzaming en betaalbaarheid, die door het passend toewijzen behoorlijk gescheiden zijn, weer dichter naar elkaar toe worden gebracht.

Woonlasten

Wil je de twee werelden bij elkaar brengen? Met behulp van de door TNO gevalideerde Vabi Woonlastenmethodiek is het mogelijk om de totale woonlasten van de woningen met elkaar te vergelijken. Veel corporaties doen dit al op hun website. Een aantal corporaties gaan hierin nog een stap verder door niet alleen de energielasten van een woningzoekenden te voorspellen, maar hier ook een persoonlijk advies aan te koppelen. Wil je zelf met woonlasten aan de slag met het tonen van woonlasten aan nieuwe huurders? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...