Afbeelding van een sjabloon van een gebouw

Stap 3 - Koppelen

Wanneer de sjablonen gemaakt zijn en de geometrie getekend is, kunnen de sjablonen worden gekoppeld. Onder de stap Eigenschappen vind je verschillende menu-items, waar eigenschappen gekoppeld kunnen worden.

Schermopbouw

De schermopbouw van het Eigenschappenscherm bevat een Geometrie-hulpscherm en een Gebouwen/ Zones/ Ruimten/ Bouwdelen-lijst.

Gebouwen, ruimten en bouwdelen

Je kunt in deze stap meerdere gebouwen aanmaken, sjablonen toewijzen aan ruimten en gebouwen en de keerzijde en constructie van bouwdelen wijzigen. Daarnaast zijn er afhankelijk van de modules die in gebruik zijn nog meer invoermogelijkheden.

Zones en verblijfsgebieden

Zones zijn in te voeren voor de modules Warmteverlies en EPG. Hierbij maak je meerdere zones aan en wijs je deze bij Eigenschappen-Ruimten toe aan de ruimten die binnen de zone vallen. Verblijfsgebieden zijn nodig voor de ventilatietoets en op dezelfde manier toe te wijzen als zones.

Lineaire koudebruggen

Lineaire koudebruggen zijn voor EPG toe te voegen, wanneer bij Projectgegevens-Projectinstellingen gekozen is voor een uitgebreide invoer voor de koudebruggen.

Regelvertrekken

Regelvertrekken geef je op voor Warmteverlies (distributienetten die op kamerthermostaat regelen) en Gebouwsimulatie (met een luchtbehandelingskast met bevochtiging, ontvochtiging, voorwaardelijke nachtverwarming of voorwaardelijke nachtkoeling).