Standvast Wonen

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

“Vabi is heel gebruiksvriendelijk”

Standvast Wonen is een actieve woningcorporatie in Nijmegen en Beuningen. De wooncorporatie verhuurt zo’n 6900 woningen. Op het gebied van duurzaamheid heeft de corporatie zich als doel gesteld om in 2019 het woningbezit gemiddeld op een energielabel B te hebben.

Daisy Oliemeulen is Projectleider Energie en in die rol verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het energiebeleid. Eén van haar taken is het brengen van de voorraad naar gemiddeld label B binnen 10 jaar. Zij is samen met een collega hoofdgebruiker van Vabi Assets Energie. Halverwege 2010 heeft Standvast Wonen Vabi Assets Energie aangeschaft. Voor ons een reden om te vragen hoe Standvast Wonen de software nu gebruikt.

Er zijn meerdere softwarepakketten in de markt voor het beheren van en beleid maken met energielabels. Waarom heeft Standvast Wonen uiteindelijk voor Vabi gekozen?

Ik kwam in dienst bij Standvast Wonen toen de organisatie in overleg met haar adviseur (Atriensis) had gekozen voor Vabi. Vabi is heel gebruiksvriendelijk en makkelijk te gebruiken voor leken. Andere pakketten waar ik eerder mee werkte waren vooral gericht op techniek en zeer inhoudelijk.

Vabi Assets Energie kan voor veel verschillende doeleinden worden ingezet. Waarvoor gebruiken jullie het voornamelijk?

Onze adviseur Atriensis doet voor ons het gehele beheer van de labels in Vabi. Zelf gebruik ik de software regelmatig. Zo bekijk ik de voorraad via de Vabi Viewer. En ik gebruik het voor de voorbereiding van de projecten, door analyses op complexniveau te maken. Scenario’s die we doorrekenen zijn bijvoorbeeld alles naar HR ++ of vloerisolatie. Bij sommige complexen is elke woning verschillend. In Vabi kun je hier op woningniveau rekening mee houden.

Jullie zijn actief bezig met het energiezuiniger maken van jullie voorraad. Hoe helpt Vabi Assets Energie hierbij?

Toen we net gestart waren met het inrichten van het energiebeleid, heeft onze externe adviseur de analyse gemaakt: als we onder aan de streep label B willen, wat moeten we dan doen? Dan zie je dat sommige woningen op label C blijven hangen, terwijl anderen op label A komen. Per project rekenen we diverse concepten door,
waarbij we het concept met de beste kosten-baten verhouding voorleggen aan onze bewoners.

“Vabi Assets Energie is prettig om mee te werken”

U vertelde dat u Vabi Assets Energie zeer gebruiksvriendelijk vindt. Wat maakt Vabi een prettig pakket om mee te werken?

Vabi Assets Energie is prettig om mee te werken: selecties zijn makkelijk te maken, het exporteren naar Excel werkt heel goed en het is leesbaar, ook voor leken. Ook de koppeling met ons primaire systeem, SG|Tobias, is erg handig. Standvast Wonen en SG|Tobias hebben ervoor gezorgd dat gegevens vanuit Vabi ook op het mutatieformulier uit het primaire systeem terechtkomen. De mutatieopzichter checkt met dit formulier of de woninggegevens die in Vabi staan nog steeds kloppen.

En wat vindt u van de service?

Vabi en Atriensis helpen ons om onze weg door de software te vinden. Voor inhoudelijke vragen nemen we eerst contact op met Atriensis, en onze systeembeheerders weten de weg naar Vabi prima te vinden.

Wat zijn uw toekomstplannen en hoe kan Vabi hierin een rol spelen?

De woonlasten, en vooral de energielasten, worden voor onze bewoners steeds hoger. Beperking van de energielasten is dus belangrijk. Dit kan enerzijds door de energetische maatregelen en anderzijds door gedragsverandering van de bewoners zelf. We willen in de toekomst Vabi nog intensiever gebruiken om te kijken welk percentage van de energiebesparing we kunnen doorberekenen in de huur. Daarnaast willen we ook het werkelijke verbruik verwerken om een goede kosten/ batenanalyse te maken.