Mijande Wonen

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

“Elke corporatie zou hiermee moeten werken”

Mijande Wonen is een ambitieuze, maatschappelijk betrokken woningcorporatie die woondiensten levert in de gemeenten Dinkelland en Twenterand in Noord Oost Twente. Het woningbezit van Mijande Wonen is verdeeld over diverse kleinschalige woonkernen met soms grote onderlinge verschillen. Mijande Wonen wil op verschillende manieren haar bijdrage leveren aan het op kracht brengen van de Twentse dorpen.

De corporatie is in 2010 ontstaan uit een fusie van Dinkelborgh Wonen, St Joseph Weerselo, Woningstichting Vriezeveen en Vestion Wonen. Voor deze verschillende corporaties moest één gezamenlijk strategisch voorraadbeleid worden gevormd. Ronald van der Hoef is beleidsadviseur bij Mijande Wonen. Hij is betrokken bij dit traject en heeft de selectie voor een model ter ondersteuning van het SVB geleid. Aan ons vertelt hij over de keuze voor Assets Beleidssimulatie.

Allereerst, wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?

Ik ben beleidsadviseur bij Mijande Wonen. Eén van mijn taken is het opzetten van het strategisch voorraadbeleid. Ik kom zelf van Vestion Wonen vandaan, één van de corporaties uit de fusie en had daar al een begin gemaakt met een strategisch voorraadbeleid. Ook de andere corporaties hadden iets van een SVB, maar nog niet veel. De gegevens werden vooral bijgehouden in Excel. Op het moment dat je complexe opgaves moet gaan uitwerken, voldoet dat echter niet meer.

Mijande Wonen heeft in 2011 gekozen voor Assets Beleidssimulatie. Waarom zochten jullie een model voor beleidsondersteuning en waarom hebben jullie voor Assets Beleidssimulatie gekozen?

Zoals gezegd kreeg ik bij de fusie de opdracht om tot één gezamenlijk strategisch voorraadbeleid te komen. Ik wilde graag een instrument ter ondersteuning van dit proces. Voor mij was het vooral belangrijk om gegevens te kunnen reproduceren. We wilden een selectietraject voor zo’n instrument opstarten maar na de eerste presentatie van Vabi wisten we al dat we met Assets Beleidssimulatie verder wilden.

Doorslaggevende factoren hierbij waren het integrale karakter van het model en het inzicht dat het geeft in de effecten van keuzes op elk niveau. Op dit gebied loopt het model ver voor op zijn concurrenten. Daarnaast was het kunnen variëren op bestaande scenario’s een belangrijke factor. We werkten al met de Beleidsachtbaan van Rigo en vonden het prettig dat Assets Beleidssimulatie dit proces ondersteunt. Je krijgt in Assets Beleidssimulatie de marktvraag goed inzichtelijk, en weet daarmee wat je moet doen en wat de effecten zijn van die acties.

Tenslotte is Vabi een prettige partij om mee samen te werken: wensen en verbeteringen worden snel in het model doorgevoerd. Vabi heeft de drive om klanten tevreden te krijgen en om écht een verbetering op het gebied van strategisch voorraadbeleid te bewerkstellingen.

Het model is volledig geïmplementeerd bij Mijande Wonen. Wat zijn de eerste voordelen van het werken met Assets Beleidssimulatie?

Het inzicht dat we nu al hebben in de voorraad! Ik wilde in eerste instantie starten om een heel nieuw strategisch voorraadbeleid in het model te zetten, maar Vabi raadde ons aan om te starten met het huidige beleid. We kunnen nu uitgaan van het bestaande beleid en de effecten hiervan inzichtelijk maken. Vervolgens zijn we per vestiging met verschillende disciplines, waaronder ook de mensen die dagelijks in de wijk lopen, om tafel gaan zitten en hebben de voorraad geanalyseerd. Daar kwamen bijvoorbeeld strategische kernen naar voren die we niet willen slopen of verkopen, of waar we nog geen beleid voor hadden vastgesteld. Hier hebben we een apart label aan gegeven. We weten nu dus dat we in de komende twee jaar geen dingen gaan doen die niet verantwoord zijn.

Uit deze sessies kwamen nog wel wat bijzonderheden. Zo waren er informele afspraken bij complexen, die nergens formeel genoteerd stonden. Deze uitzonderingen zijn nu genoteerd in Assets Beleidssimulatie, die straks via complexplannen bekend zijn in de hele organisatie.

Eén van de andere dingen die naar boven kwamen is de datakwaliteit. Dit is nog voor verbetering vatbaar en hier gaan we ook actie op ondernemen. Zo werden door de verschillende vestigingen verschillende namen aan woningtypes gegeven en klopte daardoor de samenstelling van onze voorraad niet. Dit gaan we nu snel aanpakken.

Bij de implementatie kwam aan het licht dat het model écht de integraliteit bevordert. Zo werkte de afdeling vastgoed met andere data dan de afdeling financiën. De onderhoudsnormen die financiën hanteerde, werden door vastgoed niet gebruikt. En financiën werkte alleen met labels waarover al een beslissing was genomen. Zo kon het gebeuren dat bij vastgoed met veel meer sloop werd rekening gehouden dan bij financiën. Door het model is dit nu inzichtelijk en op elkaar afgestemd.

“Door het model zijn de uitgangspunten van de verschillende afdelingen bij elkaar gebracht en op elkaar afgestemd.”

Hoe gebruikt u het model in uw dagelijkse werkzaamheden? En hoe gaat de organisatie het in de toekomst gebruiken?

Ik ben nu bezig om de basisuitrusting voor woningen erin te zetten. Zo kunnen we zien wat de effecten zijn als je deze op een hoger of lager niveau zet. De volgende stap wordt de link naar de complexplannen. Dit gaan we met de webtool Vabi Beleidspresentatie beschikbaar stellen zodat iedereen in de organisatie het uitgewerkte beleid kan zien. Een volgende stap is ook het verder uitwerken van de KPI’s die nu in het systeem staan.

Tenslotte, welke uitdagingen zien jullie in de toekomst en hoe kan Vabi hierin een rol spelen?

Als ik kijk naar de uitdagingen, zijn dat voor Mijande Wonen natuurlijk de veranderende wet- en regelgeving en de vergrijzing. We moeten nadenken hoe we met deze groep omgaan en wat hun wensen zijn. Ook de krimp in de regio is een aandachtspunt, waarbij we moeten nadenken welke voorzieningen er in de bewoonde kern moeten blijven. Ik verwacht dat Assets Beleidssimulatie ons helpt om de vraag te kunnen voorspellen en het aanbod daarop aan te kunnen sluiten.