3D visualisatie

Importeren van klimaatfiles

Vabi Elements versie 3.1 (november 2016) biedt in Gebouwsimulatie de mogelijkheid om zelf klimaatgegevens te importeren via de klimaatwizard. Met de klimaatwizard is het mogelijk om data van verschillende bronnen om te zetten en te gebruiken in Vabi Elements Gebouwsimulatie. Met de klimaatwizard kunt u berekeningen maken op basis van werkelijke meetdata van een voorgaande periode of van een internationaal klimaatjaar. U kunt hiermee een WKO-berekening maken, comfortklachten analyseren, internationale projecten uitvoeren en energieprestatiecontracten onderbouwen.

Klimaatbestanden wizard

In de klimaatwizard kunnen twee typen files geïmporteerd worden:

  • Uurlijkse gegevens van het KNMI
    Het is mogelijk om klimaatfiles te downloaden voor 49 locaties en tijdreeksen van 10 jaar. De files kunnen worden gedownload van het KNMI.
  • Internationale EPW-files
    Het EPW-format is een defacto standaard en is voor veel locaties beschikbaar. Indien deze niet beschikbaar is kan er een EPW-file worden aangemaakt door Meteonorm. CIBSE (UK) levert standaard referentie jaren in EPW-format.

Meer weten? Lees hier de whitepaper

< Ga terug naar het overzicht