Banner op de pagina samen klaar voor NTA 8800

Download hier de geattesteerde versie van EPA NTA 8800

De EPA NTA 8800 software van Vabi is geattesteerd

Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe methodiek, de NTA 8800 in. Vanaf nu kun je de geattesteerde versie van de EPA NTA 8800 software downloaden. De markt heeft hiermee voldoende tijd om te wennen aan de nieuwe methodiek. Bekijk hieronder wat er nieuw is in de software.

Afbeelding ter decoratie van een laptop

Download de software

Download EPA 0.8800.3

Nieuw in versie 0.8800.3

Deze versie is officieel geattesteerd volgens de BRL 9501.

De software heeft alle EDR testen die nodig zijn voor certificering van de software voltooid. Het doel van deze testen is het vergelijken van de resultaten van verschillende softwarepakketten, om te zorgen dat alle aanbieders met gelijke berekeningsresultaten komen.

Met deze geattesteerde versie kun je:

 • Toetsen of een nieuwbouwproject voldoet aan de BENG eisen (de BENG eisen worden automatisch berekend).
 • Spelen met maatregelen om aan de eisen te voldoen.
 • Het NTA 8800 label voor een woning of gebouw automatisch laten berekenen.
 •  Oefenen voor het examen. Deze versie voldoet aan de eisen van het examen en zal hiervoor vanaf augustus gebruikt worden.

Gegarandeerd voldoen aan de BENG eisen

Vanaf 1 januari 2021 moet een vergunningsaanvraag worden geregistreerd en voldoen aan de nieuwe BENG eisen. Of dit makkelijk te halen is, hangt af van het project. Je kunt nu snel kijken of jouw nieuwbouwproject voldoet aan de eisen en spelen met maatregelen.

Je kunt gemakkelijk variaties van maatregelen kopiëren en naast elkaar zetten. Het aantal gebouwen/varianten per project is onbeperkt. Ideaal om voor een nieuwbouw- of renovatieproject snel een aantal scenario’s te vergelijken.

EPA NTA 8800 is gecertificeerde software. Daarom kan met zekerheid bepaald worden met welke uitgangspunten je kunt voldoen aan de nieuwbouw BENG eisen die vanaf 1 januari gelden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Ook als nieuwere versies andere resultaten opleveren, kan deze versie gebruikt worden tot en met juni 2021 voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Zo worden verassingen achteraf voorkomen. Andere rekenresultaten kunnen veroorzaakt worden door aanpassingen in (interpretatie van) de methodiek of het doorvoeren van verbeteringen. Mocht dus met een nieuwere versie met dezelfde uitgangspunten niet meer de BENG eisen gehaald worden, dan kan altijd nog weer deze versie gebruikt worden.

Een NTA label voor een woning of gebouw berekenen

Wil je weten of bestaande woningen of gebouwen met de NTA 8800 een ander label krijgen? Vanaf nu kun je kijken welke woningen of gebouwen beter of slechter worden. Bekijk hier de concept energielabels voor woningen. De software berekent automatisch het label.

Projectconversies worden vanaf nu ondersteund (tenzij er nog grote wijzigingen in het opnameprotocol komen). Zo kunnen opnames alvast ingevoerd worden in deze versie waarbij de opgeslagen bestanden later in nieuwe versies en Vabi Assets Energie geïmporteerd kunnen worden. Vanaf 1 januari kunnen hiermee registraties (afmeldingen) gedaan worden.

Meer informatie over het toepassen van de NTA8800 is te vinden in het opnameprotocol.

Examens

De examens zullen na de zomervakantie (op zijn vroegst in augustus) gebaseerd worden op deze geattesteerde versie. Tot die tijd blijft de vorige versie 0.8800.2 gewoon beschikbaar.Je kunt beide versies naast elkaar installeren. Installeer de nieuwe versie dan in een aparte map. Service & Support kan je hierbij helpen.

Alle wijzigingen lees je terug in onze release notes.

Verdere ontwikkeling

Na deze versie brengen we nog regelmatig verbeterde versies uit van EPA en Vabi Assets Energie. Vanaf oktober verwachten wij de rapportages in de software gereed te hebben en de NTA versie van Vabi Assets Energie uit te brengen. Daarna staat de webkoppelng voor kwaliteitsverklaringen met BCRG op de roadmap. Dit scheelt veel werk, want dan kun je vanuit de software snel en eenvoudig een installatie met bijbehorende kwaliteitsverklaring invoeren. Tot deze klaar is kun je de installatie en kwaliteitsverklaring handmatig in de software invoeren.

Deze ontwikkelingen staan op de roadmap:

 • Vabi Assets Energie vernieuwen en aanpassen aan de nieuwe methodiek, inclusief conversie van Nader Voorschrift naar NTA8800
 • Rapportages (invoer en uitvoer)
 • Registreren (afmelden)
 • BCRG webkoppeling voor automatisch ophalen kwaliteitsverklaringen
 • Elements 3D model koppeling
 • Verdere verbeteringen voor de gebruiksvriendelijkheid zoals het toevoegen van intelligente kwaliteitscontroles.
Afbeelding ter decoratie van een laptop

Download de software

Download EPA 0.8800.3

Belangrijke informatie over Versie 0.8800.3

Je kunt nog niet alles met deze software; lees hier waar je op moet letten als je de software gaat gebruiken.

Omdat we iedereen willen laten wennen aan de NTA 8800 heb je ook voor deze versie nog geen licentie nodig. Er is automatisch een licentie ingesteld die afloopt op 31 oktober 2020.  Tot die tijd kun je kosteloos en vrijblijvend gebruik maken van deze versie.

Om je te helpen met het wennen aan de software leveren we een voorbeeldproject mee. Hiermee kun je alvast spelen met de software, zonder dat je alles eerst moet invoeren. Download het voorbeeldproject.

EPA NTA 08800.3 is een officieel geattesteerde versie. Het opnameprotocol is echter nog steeds niet definitief. Het kan dus nog voorkomen dat invoervelden nog iets veranderen. Dit kan consequenties hebben voor opgeslagen projecten. Ook de rapportages zijn nog niet volledig; wij werken er hard aan om deze de komende maanden volledig te krijgen.

In de software zijn links ingebouwd naar de nieuwe online help. Deze zijn voor het grootste gedeelte gevuld. De komende tijd blijven we de online help aanvullen met de relevante informatie uit de NTA8800, de ISSO publicaties en werking van de software.

Deze functionaliteiten zijn nog niet beschikbaar in deze versie:

 • Registreren (afmelden)
 • Automatische koppeling kwaliteitsverklaringen
 • Rapportages (in- en uitvoer)
 • Koppeling met 3D model van Vabi Elements

Lees meer in onze releasenotes.

Heb je vragen, opmerkingen, of verbeterpunten? Laat het ons dan weten. Dit kan via nta8800@vabi.nl. Wij nemen de feedback mee in de ontwikkeling van de software.

Bekijk de tutorial

Wil je zien hoe de software werkt? Bekijk dan hier een korte rondleiding door de software.

Vragen of opmerkingen?

Laat ze aan ons weten via onderstaand e-mailadres.
Tip: stuur een screenshot van de betreffende pagina mee, dan weten we meteen waar het over gaat.

Verstuur je opmerkingen

Meer weten?

Wil je meer weten over de NTA 8800 of over EPA NTA 8800?