Banner op de pagina samen klaar voor NTA 8800

Versie 8.9 van Vabi EPA is beschikbaar!

Vabi EPA NTA 8800 is verbeterd

Vanaf nu is versie 8.9 van Vabi EPA beschikbaar. In deze versie zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd en een aantal onvolkomenheden opgelost.

Let op: De datastructuur is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Projecten die zijn aangemaakt in versie 8.9 kunnen daarom niet geopend worden in versie 8.8 en ouder.

Invloed op rekenresultaten

 • NTA 8800 augustus: De forfaitaire methode van de ventilatieretourwarmtepomp is verwerkt. Voor tapwater is het nodig om het vermogen in te vullen, en of het een combitoestel is. Als dit niet ingevuld is (voor oude projecten) zal een invoerfout gegeven worden).
 • NTA 8800 augustus: Voor de detailmethode is het mogelijk om de leidinglengten van distributie (of circulatie) leidingen in te vullen voor verwarming, koeling en tapwater.
 • Als het ventilatiedebiet ingevuld was, en de installatie voor meerdere rekenzones gebruikt werd, werd het ventilatiedebiet per rekenzone inrekening gebracht. Nu wordt het debiet vloeroppervlakte gewogen verdeeld over de rekenzones, zodat met het totale ingevulde debiet gerekend wordt.
 • Bij warmtelevering gemeenschappelijk (toegevoegd voor koeling, tapwater) wordt nu een correctie in rekening gebracht op basis van de vloeroppervlakte verhouding.

Wijzigingen

 • In overeenstemming met het energielabel is de term ‘Netto warmtebehoefte (EPV)’ vervangen voor ‘Warmtebehoefte’.
 • TO juli: bij de resultaten wordt de maatgevende rekenzone en oriëntatie getoond.
 • Invoerfouten toegevoegd:
  • Koeling:
   • Als het mechanisch vermogen gasmotor [kW] niet ingevuld is.
   • Als het fabricagejaar niet gevuld is.
   • Als het fabricagejaar <2007 en het vermogen kleiner dan 2 kW (wordt niet ondersteund door de NTA8800
  • Bij het registeren worden nu meer datavelden vastgelegd (EP1, EP3, warmtebehoefte, enz). Deze zijn door middel van kolommen en filters weer te geven en te exporteren in Assets Energie.
  • De objecten rapportage (Excel) is uitgebreid met een tabblad geometrievlakken met alle data per geometrievlak.

Overige

 • Indien er incorrecte waarden voor de kwaliteitsverklaring van en boosterwarmtepomp ingevuld worden kon de rekenkern crashen, nu komt hier een melding / controle voor.
 • Indien twee rekenzones dezelfde installatie gebruiken uit de bibliotheek (stap 2) werd deze als 1 installatie doorgerekend. Nu wordt deze als 2 losse installaties doorgerekend, tenzij aangeven wordt dat de installatie uit de andere rekenzone gebruikt moet worden. Dit geeft in deze situatie niet langer een verschil in resultaten tussen EPA en Assets Energie.
 • Als het ventilatiedebiet ingevuld was, en de installatie voor meerdere rekenzones gebruikt werd, werd het ventilatiedebiet per rekenzone inrekening gebracht. Nu wordt het debiet vloeroppervlakte gewogen verdeeld over de rekenzones, zodat met het totale ingevulde debiet gerekend wordt.
 • De tekst bij geometrie “gevel is onderdeel van vloer (grond)” is vervangen voor “gevel is onderdeel van vloer”. Aangezien dit ook bij kelders relevant kan zijn.
 • De licentietekst is verbeterd.
 • Verwarming: als het aantal opwekkers verandert ging de data van de distributie verloren.
 • Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd aan de rapportage.
Afbeelding ter decoratie van een laptop

Download de software

Op onze support pagina

Roadmap

In november hebben we de laatste maandelijkse versie van Vabi EPA gereleased.  In december brengen we geen nieuwe officiële versie uit. In de eerste werkweek van januari 2022 (10-14 januari) brengen we release 8.10 uit, op basis van de huidige versie van de NTA8800 en bijbehorende opnameprotocollen.

In de tussentijd ontwikkelen we parallel aan een aantal verplichte wijzigingen in de NTA 8800. Zodra deze gereed is zullen we hier een bèta (0.9) van uitbrengen, zodat de wijzigingen en invloed op resultaten bekeken kan worden. We verwachten dit in december gereed te hebben. Op 1 januari 2022 wordt namelijk de nieuwe versie van de NTA 8800 gepubliceerd door NEN, samen met de wijzigingsdocumenten bij de protocollen gepubliceerd door ISSO. Het gaat om een beperkt aantal wijzigingen in de rekenmethodiek, voornamelijk verfijningen en toevoegingen. De nieuwe NTA8800:2022 van 1 januari 2022 en de nieuwe ISSO-protocollen zijn vanaf versie 0.9 in Vabi EPA verwerkt. De exacte datum van inwerkingtreding zal nog door het ministerie van BZK worden vastgesteld. Als we hier meer over weten, houden we jullie op de hoogte. Op dat moment zullen we versie 9.1 uitbrengen. In tegenstelling tot de beta kunnen hier officiële labels geregistreerd worden. Tot 1 juni mogen energielabels met versie 8.X nog geregistreerd worden, erna is het verplicht om dit met versie 9 te doen.

Vanaf april kunnen adviseurs een opfriscursus volgen, het is verplicht dat deze voor 1 oktober gevolgd is.

Release planning

Vanaf januari releasen we niet meer elke maand, maar in principe om de maand. Wil je weten wat onze prioritering van ontwikkelen is? Bekijk dan hier onze Roadmap.

Meer weten?

Wil je meer weten over de NTA 8800 of over EPA NTA 8800?

Ga direct aan de slag

Ga direct aan de slag met behulp van de quickstart! Je ziet in een oogopslag waar je de nieuwe functionliateiten kunt vinden, hoe je ze bedient en hoe jouw werk sneller en leuker wordt.

Download de quickstart