Banner op de pagina samen klaar voor NTA 8800

Versie 8.8 van Vabi EPA is beschikbaar!

Vabi EPA NTA 8800 is verbeterd

Vanaf nu is versie 8.8 van Vabi EPA beschikbaar. In deze versie zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd en een aantal onvolkomenheden opgelost.

Let op: De datastructuur is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Projecten die zijn aangemaakt in versie 8.8 kunnen daarom niet geopend worden in versie 8.7 en ouder.

Rapportages

 • Controleer objecten. Het is mogelijk om een Excel export van objecten te maken, zodat bijvoorbeeld inzichtelijk wordt wat de reden is waarom objecten niet doorrekenen.
 • De Rapportages – Objecten rapportage (Excel) is opnieuw opgezet. Er is nu een export te maken van meer dan 10.000 objecten.

Invloed op rekenresultaten

 • Bij gevels die grenzen aan onverwarmde kelder is het nodig om aan te geven aan welke vloeren deze grenst. Als dat niet gebeurd is (bij bijvoorbeeld projecten uit een vorige versie) zal er een invoerfout gegeven worden.
 • Het is nu mogelijk om voor tapwater te kiezen voor de optie: ‘Eigen collectieve verwarmingssysteem via een afleverset’. Als er een collectief verwarmingssysteem is.
 • Onverwarmde kelders
  • De weegfactor van aangrenzende onverwarmde kelder is aangepast van 0.7 naar 1.0.
  • Er wordt niet langer ventilatielucht uit de onverwarmde kelder naar de aangrenzende ruimte in rekening gebracht.

Overige wijzigingen

 • Tegellijst
  • Gekoppelde geometrie delen (vloer aan gevel of gevel aan vloer) zijn met groen aangegeven. Deze kunnen met de koppeling niet verwijderd worden.
  • Het niveau woongebouw is groen aangegeven (EPA).
  • Het geveldeel (voorgevel/achtergevel) is toegevoegd.
  • Rekenzone is flink uitgebreid met installatie en geometrie data.
 • De auto naamgeving bij constructies is verbeterd. Onder andere wordt nu de Rc-waarde en U-waarde getoond in de naamgeving.
 • In het geometrie scherm is de breedte van het constructie scherm breder gemaakt.
 • Invoerfouten toegevoegd:
  • Algemeen – Gebouwtype
  • Rekenzone – Hoofdfunctie
  • Verwarming – Circulatiepomp leeg
  • Tapwater – Leidinglengte
  • Koeling
   • Aantal bouwlagen als deze 0 is.
   • Aandrijving
  • Ventilatie – diverse velden die relevant worden bij systeem E.
  • Zonne-energie – Zonne-energiesysteem
 • De pijltjes zijn mooier gemaakt.
 • Melding als een rekenzone niet verwijderd mag worden, is verbeterd.
 • Het veld ‘grenst aan’ in de geometrie is van plek gewijzigd, zodat oriëntatie niet langer relevant is voor bijvoorbeeld een aangrenzende onverwarmde ruimte.
 • Bij kopiëren werd soms een ‘*’ toegevoegd, en soms –Kopie. Nu is dit altijd –Kopie.
 • Om verwarring te voorkomen wordt de EP2 EMG forf. voor utiliteit niet langer getoond. In plaats hiervan zal een ‘-’ getoond worden.
 • De melding voor het aanpassen van een installatie die gekoppeld is aan een andere rekenzone is verbeterd. Ook de naamgeving van de installatie is verbeterd, objectnaam + rekenzonenaam wordt nu gehanteerd, zonder eerst de installatie naam over te nemen.
 • Bij de kwaliteitsverklaring van verwarming wordt het energiegebruik van het object weergegeven.
 • Naamgeving
  • Tapwater: De groupboxen ‘Systeem 1’ en ‘Installatie 1’ zijn samengevoegd tot ‘Systeem 1’. Het dataveld ‘Wordt systeem ook voor andere rekenzones en/of objecten gebruikt’ is komen te vervallen. Dit wordt afgeleid uit de keuze voor ‘Type installatie’, bij gemeenschappelijk/collectief is dat het geval.
  • Bij hulpfunctie is verduidelijkt dat deze alleen gebruikt dient te worden als deze op alle functies is aangesloten.
 • Monitorbestand/ energielabel/ registeren: De Qv10 waarde wordt nu ook met de forfaitaire waarde gevuld als deze niet bekend is.

Overige

 • Een project met gevel grenzend aan onverwarmde kelder rekende niet door. Het is nu ook nodig om in dit geval aan te gevel aan welke vloer deze grenst.
 • Decimalen bij ‘hoogte bovenkant vloer – maaiveld’ was 4 en is gewijzigd naar 2.
 • Registeren van PV-panelen met zij-belemmering.
 • Bij het installeren was de publisher ‘Unknown’, daar staat nu weer Vabi Software B.V.
 • Het gedrag van de applicatie bij een cursuslicentie.
 • Rapportage (html/Excel):
  • Naast de naam van het raam werd de naam van het glas getoond, terwijl deze niet relevant is in de GUI.
  • Er wordt niet langer een groupbox van koudebruggen getoond als deze niet relevant is.
  • Er zijn diverse kleine verbeteringen gedaan.
 • Het aantal decimalen bij EMG-kwaliteitsverklaring is afgestemd op de verklaring.
 • Koeling: Het rendement/ COP [-] is niet langer relevant bij kwaliteitsverklaring koudelevering derden.
 • Naam object werd niet getoond in de registratietool.
 • Het vermogen per ventilator werd per verwarming verkeerd opgeslagen.
 • De tegellijst scrolde mee als een object geselecteerd werd met de muis.
Afbeelding ter decoratie van een laptop

Download de software

Op onze support pagina

Meer weten?

Wil je meer weten over de NTA 8800 of over EPA NTA 8800?

Ga direct aan de slag

Ga direct aan de slag met behulp van de quickstart! Je ziet in een oogopslag waar je de nieuwe functionliateiten kunt vinden, hoe je ze bedient en hoe jouw werk sneller en leuker wordt.

Download de quickstart