Versie 8.3 van Vabi EPA is beschikbaar!

Vabi EPA NTA 8800 is verbeterd

Vanaf nu is versie 8.3 van Vabi EPA beschikbaar. In deze versie zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd en een aantal onvolkomenheden opgelost.

Let op: De datastructuur is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Projecten die zijn aangemaakt in versie 8.3 kunnen daarom niet geopend worden in versie 8.2 en ouder.

Rekenresultaten

 • Constructie (detailopname): Bij de invoeren U-kozijn, U-glas en PSI-glas met omtrek en oppervlakten wordt nu de berekende U-waarde getoond en gevuld in het monitorbestand. Bovendien is de mapping verbeterd.
 • Verwarming: de mapping van de onbekende opwekker is verbeterd.
 • De mapping van beschaduwing is verbeterd met betrekking tot brede belemmering.
 • Tapwater – Circulatieleidingen geïsoleerd. De mapping van de basismethode (ook van toepassing bij detailinvoer als gegevens onbekend zijn) is verbeterd.
  • Bij detailopname gegevens onbekend worden dezelfde datavelden vanuit de GUI gebruikt bij de basisopname.
  • Als het onbekend is dat de circulatieleiding geïsoleerd is, kan nu nog wel de diameter van de leiding ingevoerd worden. Afhankelijk van de invoer kan deze slechter of beter uitpakken. Bij invoer van diameter = onbekend is – bij een casus die doorgerekend is – de orde grootte van het verschil in resultaten ~+60 kWh/m2.
 • Rekenzone – algemeen: De datavelden met betrekking tot leidingdoorvoeren HWA VWA zijn in aansluiting op de NTA8800 uitgebreid.
 • Er is een invoerfout toegevoegd als de deelfunctie hetzelfde als de hoofdfunctie is (Utiliteit).

Tapwater

 • Circulatieleiding (detailopname): het is niet langer mogelijk om detailinvoer bekend met onbekend te combineren. Dit gaf voorheen een BENG1,2 foutmelding.
 • De relevantie van opstelplaats voorraadvat is verbeterd.
 • Het is mogelijk om voor tapwater de invoer van een andere rekenzone over te nemen.

Verwarming:

 • De relevantie van opwekking binnen thermische schil is verbeterd.
 • De invoer van afgiftesystemen > 4 meter is verbeterd.
  • Datavelden ‘Aantal stralers’ en ‘Specifiek warmtevermogen [W/m2]’ is verwijderd voor donkerstralers.
  • Dataveld ‘Aantal ventilatoren’ bij luchtverwarming is verwijderd.
  • De relevanties van ingeblazen lucht na verwarmd en positie afgiftesysteem zijn verbeterd.
  • Inblaasrichting is toegevoegd.

Koeling

 • (detailopname): de invoer van leidingen is verbeterd.

Constructie

 • (detailopname): Bij de invoeren U-kozijn, U-glas en PSI-glas wordt nu de berekende U-waarde getoond en gevuld in het monitorbestand.

Monitorbestand / registeren:

 • Tapwater – douche WTW is de weergave op het energielabel verbeterd bij onbekend.
 • De relevantie voor ‘omgevingsvergunning op basis van EPC’ is verbeterd.
 • Het software specifieke deel van het monitorbestand is gereduceerd tot het betreffende object – in plaats van alle objecten in de EPA file – om problemen met betrekking tot de bestandsgrootte bij registeren te voorkomen.
 • Het vullen van het monitorbestand (en dus de weergave van het energielabel) in algemene zin – en specifiek voor meerdere rekenzones is verbeterd.

Overig:

 • Er is geen limiet meer aan het aantal in te vullen BAG objecten.

 • Er is een eerste versie van de Rapportage (Excel) per gebouw.
 • Bij het aanmaken en direct annuleren van een geometrie is door middel van naamgeving, icoon en toelichting verduidelijkt dat de geometrie nog geen constructie heeft en dus niet rekent.
 • De koudebehoefte wordt nu getoond voor invoer van kwaliteitsverklaringen.
 • De tegellijst van de installatie houdt nu rekening met de relevantie voor 1 of 2 tapwatersystemen.
 • Het rekenen en opslaan van resultaten is verbeterd. Als de constructie of installatie wordt aangepast worden alle onderliggende objecten opnieuw berekend.

Alle verbeteringen en nieuwe functionaliteiten kun je teruglezen in de releasenotes.

Bekijk de releasenotes

Download de software

Op onze support pagina

Meer weten?

Wil je meer weten over de NTA 8800 of over EPA NTA 8800?