Versie 8.5 van Vabi EPA is beschikbaar!

Vabi EPA NTA 8800 is verbeterd

Vanaf nu is versie 8.5 van Vabi EPA beschikbaar. In deze versie zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd en een aantal onvolkomenheden opgelost.

Let op: De datastructuur is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Projecten die zijn aangemaakt in versie 8.5 kunnen daarom niet geopend worden in versie 8.4 en ouder.

Invloed op rekenresultaten

 • Ventilatie:
  • Het is nu ook mogelijk om bij collectieve ventilatiesystemen een correctie toe te passen als de installatie groter is dan de berekening. Dit is bijvoorbeeld bij een woning in een appartementencomplex met collectieve ventilatie van toepassing, als het debiet en/of de vermogens zijn ingevuld.
  • Automatische passieve koeling (zoals zichtbaar op de kwaliteitsverklaring) wordt nu gewaardeerd. Alleen bij WTW’s met kwaliteitsverklaring en bypass.
 • Tapwater: Het is nu mogelijk om aan te geven hoeveel voorraadvaten er zijn. 
 • Appartementencomplexen waarbij het aantal installaties van de rekenzones gelijk is aan het aantal woonfuncties: de mapping is aangepast zodat bij gemeenschappelijke installaties ‘1’ in plaats van ‘aantal woonfuncties’ wordt aangehouden.
 • Verlichting: Bij de invoer van lampvermogen is mapping van LED-lampen en CFL-spaarlampen verbeterd. Deze hadden een voorschakel percentage van respectievelijk 8 en 15%. Deze hebben nu een voorschakel percentage van 0%.

Geometrie

 • Het is nu mogelijk om voor beschaduwing naast de automatische methode (invoer per overstek/belemmering) te kiezen voor overig of volledig.
 • Bij het kopiëren van een vlak kan aangegeven worden naar welke gevel deze kopieert of verplaatst moet worden. De oriëntaties worden hier automatisch op aangepast.
 • De relevanties van de kleurkeuze van de zonwering zijn verbeterd. Bijvoorbeeld: bij een uitvalscherm is de kleur niet langer relevant conform de NTA8800/ het protocol.
 • Bij het kopiëren van een deelvlak wordt nu ook de auto-naamgeving overgenomen.

Overige

 • De standaard wordt nu berekend voor woningen. De standaard is een richtlijn voor de warmtebehoefte van woningen. Dit is verwerkt in het resultatenscherm en de Excel export.
 • Objecten rapportage (Excel export):
  • De volgorde is gelijk aan de volgorde van de objecten in EPA.
  • De kolommen zijn standaard te sorteren en filteren.
  • De standaard is toegevoegd.
 • Eerste versie van de rapportage (Excel) per gebouw (Object) beschikbaar. Alle uitgangspunten worden onder elkaar geëxporteerd, klaar om te printen (naar pdf).
 • Er zijn diverse kleine verbeteringen aan het resultatenscherm doorgevoerd. De BENG-eisen en standaard worden nu apart weergegeven.
 • Registraties voor de aanvraag van de omgevingsvergunning hebben nu het projectnaam en objectnaam voor de bestandsopbouw van het monitorbestand.
 • Verwarming: de relevantie van het totaal vermogen is verbeterd waardoor deze niet langer zichtbaar is bij warmtelevering derden gemeenschappelijk.
 • Datums: Om te voorkomen dat er gebruik gemaakt wordt van de default datum zijn deze alleen zichtbaar als het vinkje hiervoor aanstaat.
 • Invoerfout: Tapwater, boosterwarmtepomp, kwaliteitsverklaring: COP < 1. Ernaast een restrictie voor standby elektriciteitsvraag van 0.04 kW.
 • Invoercontroles:
  • Tapwater: als het systeem gemeenschappelijk is, maar niet aangegeven is dat de installatie voor andere objecten en/of rekenzones gebruikt wordt.
  • Zonne-energie: als de oppervlakte van de rekenzone kleiner is dan de oppervlakte van de PV-panelen.
 • Tekst verduidelijking:
  • Bij aantal installaties rekenzones ongelijk aan woonfuncties (voor appartementencomplexen) is aangeven dat de invoer bij rekenzone – algemeen is.
  • Bij gebouwmassa zijn nu voorbeelden weergegeven.
  • Zonne-energie: de tekst van de kwaliteitsverklaring van het warmteverlies van het vat is verbeterd.

 Bugfixes

 • Verwarming: De bruto warmtebehoefte was niet zichtbaar bij gemeenschappelijke systemen.
 • Registeren bij omgevingsvergunning met een vreemd teken in de naam (zoals *)
 • Een probleem is opgelost voor een project waarbij de combinatie van invoer ertoe zorgde dat de bedrijfstijd voor koeling 0 werd.
 • Het starten van het rekenen en het aanpassen van de volgorde van de objecten na het openen van een EPA-W bestand.
 • Crash na het koppelen van een installatie aan een andere rekenzone en het afsluiten met ‘enter’.

Alle verbeteringen en nieuwe functionaliteiten kun je teruglezen in de releasenotes.

Bekijk de releasenotes

Download de software

Op onze support pagina

Meer weten?

Wil je meer weten over de NTA 8800 of over EPA NTA 8800?

Ga direct aan de slag

Ga direct aan de slag met behulp van de quickstart! Je ziet in een oogopslag waar je de nieuwe functionliateiten kunt vinden, hoe je ze bedient en hoe jouw werk sneller en leuker wordt.

Download de quickstart