Berekening wachttijden in tapwaterprogramma VA109

In  versie 10.70 is het nu mogelijk om de wachttijden te berekeningen van tappunten. In Isso 55 staat in specificatie blad II.4-3 [Maximale lengte uittapleiding]  formules gegeven voor de berekening van de wachttijd bij tappunten. Dit kan per tappunt verschillen. Voor bijvoorbeeld een douche mengkraan zou dit 30 sec kunnen zijn en voor een keukenmengkraan is het weer anders. Bij een bad maakt het niet veel uit wat de wachttijd is, tenzij deze als douche gebruikt kan worden. Deze wachttijden kun je nu berekenen. Hieronder laten wij zien hoe.

We beginnen met het eindapparaat, in bijgaand voorbeeld een douche.

Wil je geen wachttijd berekenen? Vul dan 0 seconde in, dan wordt er geen wachttijd berekend. In dit voorbeeld is een maximale wachttijd opgegeven van 30 seconde. Ga naar het warmtewater apparaat en vul hier de toestelwachttijd in. Zie voorbeeld hieronder.

Daarna ga je naar de afmeting gegevens. Zie afbeelding hieronder.

Bij de afmetingen kunnen de DHw,70 _factoren worden opgegeven. De DHw,70 _factor is een maat die aangeeft hoe de verhouding is van de warmte welke doorgegeven wordt naar de volgende leiding en hoeveel warmte naar de omgeving uitstraalt. Volgens Isso55 kunnen dit de waarden uit de tabel II.1 zijn. Dit kan echter per fabrikant verschillen, afhankelijk van de samenstelling van de materialen. Deze waarden kunnen dus ook per diameter anders zijn. Daarnaast kun je het verschil weergeven tussen opbouw en inbouw leidingen. De leidinggegevens zien er dan als volgt uit:

Je kunt aangeven wat de isolatiegegevens zijn van de leiding. Daarna kun je de lengte opgeven welke is geïsoleerd. Laat je de gegevens op 0 staan dan worden de gegevens uit het algemene scherm gebruikt. Dit zelfde geldt ook voor de omgevingstemperatuur . Als laatste kun je kiezen of het programma de DHw,70 _factor van opbouw moet gebruiken, van inbouw, of dat je toch een eigen waarde wilt opgeven.

Vervolgens kun je een berekening opstarten. Het programma rekent dan de wachttijd uit van het tappunt tot aan het warmwatertoestel, maar stopt eerder wanneer een ringleiding wordt bereikt of wanneer het een leiding tegenkomt waarop een tappunt voor CV is aangesloten. De uitvoer zal er als volgt uizien:

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

09 juni 2020
Leidingverliezen in Leidingnet VA100

In de vorige versie werd de begintemperatuur gevraagd alsmede het temperatuurverschil over de apparaten. De begintemperatuur werd gebruikt om de soortelijke massa (Rho) en...

26 maart 2020
Undo functie in Vabi Uniforme Omgeving

De undo functie is een veelgevraagde functie bij software. De stromingsprogramma’s hebben niet de klassieke undo functie (ctr+z) ingebouwd. Wel hebben we gemerkt dat...

16 februari 2018
Het jaarlijks updaten van de Vabi UO licentie is verleden tijd.

16 februari 2018 – In februari 2017 is het licentiesysteem voor de Uniforme Omgeving van Vabi gewijzigd. De wijziging hield in dat het licentiebestand...