over vabi vastgoeddata

Vastgoeddata op orde, voor iedereen

Het verhaal achter Vabi Vastgoeddata

“Vastgoeddata op orde, voor iedereen. Dat is waar we voor staan.” Aan het woord is Maarten Hoenen, CTO van Vabi. Een enthousiaste man, die vol passie praat over zijn missie. Ooit begonnen bij TNO, en nu al meer dan 13 jaar werkzaam bij Vabi. Maarten is pragmatisch en ambitieus. Zijn doel: met laagdrempelige software zo veel mogelijk mensen helpen hun vastgoeddata op orde te brengen.

Vabi is van oudsher een bedrijf dat zich richt op berekeningen voor energie en comfort. Vanuit TNO maakt het bedrijf al sinds 1972 software die berekent wat de (toekomstige) prestaties van gebouwen zijn. Ze doen dit voor installateurs, ingenieurs, adviseurs, gebouwbeheerders en woningcorporaties en worden onder meer voorgeschreven door het Rijksvastgoedbedrijf.
Woningcorporaties kennen Vabi vooral van de software waarin de energielabels worden beheerd en beleidsbeslissingen worden onderbouwd. Een database waar veel waardevolle informatie over het vastgoed in staat. Er moeten namelijk veel bouwkundige en installatietechnische gegevens van een woning volgens een gecertificeerd proces worden opgenomen.
“Wij maken al jarenlang berekeningen die zijn gebaseerd op grote hoeveelheden gestructureerde gebouwgegevens”, zegt Hoenen, “Wij helpen klanten met simulatiemodellen die de effecten van beslissingen op een gebouw inzichtelijk maken en daarmee bijdragen aan een betere besluitvorming. Maar we zien steeds vaker dat de onderliggende gegevens niet op orde zijn. Dat is een grote uitdaging in de sector.”

Data op orde

Vabi is van oudsher een partij die moeilijke dingen makkelijk wil maken. “Dit doen we bijvoorbeeld met de energieprestatiesoftware voor woningcorporaties”, gaat Maarten verder. “Toen de wetgeving zo werd aangepast dat elke woning verplicht een energielabel moest hebben, zijn wij gaan nadenken hoe we dat het beste konden faciliteren. De energielabels bevatten veel waardevolle data, waar de corporaties voorheen niet zelf over konden beschikken. Wij wilden de controle weer teruggeven aan de corporaties en zorgden ervoor dat zij die data in eigen handen houden.” Deze aanpak blijkt een succes. Bijna 260 corporaties gebruiken regelmatig de software van Vabi.

Toegankelijkheid van data is tegenwoordig niet meer zo’n issue. Doordat gegevens in de “Cloud” kunnen worden opgeslagen, kan iedereen deze benaderen en actueel houden. “Dat zou je denken”, vervolgt Maarten. “Maar dat is helemaal niet zo. De problematiek van het niet op orde zijn van de data, of het niet voorhanden zijn, zien we steeds groter worden. Data staat vaak verspreid over verschillende systemen of opgeslagen in losse Excel lijstjes. En de definities hiervan verschillen en zijn niet zomaar uitwisselbaar. Het belang van goede data wordt ook steeds groter. Er worden belangrijke beslissingen genomen en de autoriteiten vragen om veel gegevens over het vastgoed. Het wordt dus steeds belangrijker om dat goed onder controle te hebben.”

Nederland in 3D

“Kijk bijvoorbeeld naar BIM (3D gebouwinformatiemodellen). Dat zou dé oplossing moeten zijn voor het beter samenwerken van partijen in de vastgoedsector. Maar de standaard BIM applicaties zijn alleen geschikt voor experts, de 3D modellen zijn ingewikkeld en duur en verdwijnen vaak in een bureaula nadat ze zijn gemaakt. Dat is erg zonde! Wij zijn daarom ooit met idee gestart om elk gebouw in Nederland automatisch in 3D te zetten. Omdat we vinden dat alle vastgoedinformatie zo simpel mogelijk voor iedereen toegankelijk moet zijn. En door gegevens visueel in een gebouw te laten zien, krijg je meer informatie en wordt het ook leuker. En weet je? Het is gelukt!” Maarten wijst trots naar zijn scherm. “We hebben alle gebouwen van Nederland in 3D.“

“Tegelijkertijd horen we steeds vaker van corporaties dat ze vooral op zoek zijn naar een manier om hun vastgoeddata op orde te brengen en te houden. Wij horen verhalen over renovaties, waarbij gegevens niet gevonden kunnen worden en er dus opnieuw dure inspecties moeten worden uitgevoerd. Klanten vertellen ons dat ze bij een verhuring van een nieuwe woning veel tijd kwijt zijn aan het bij elkaar zoeken van de informatie. Wat staat er op de planning voor deze woning? Wie is de doelgroep? Welk onderhoud staat er op de planning? Informatie die essentieel is voor het goed in de markt zetten van een woning.”

“Wij hebben daarom software ontwikkeld die alles bij elkaar brengt”, vervolgt Maarten. “Wij brengen 3D modellen, BIM, kaarten, vastgoeddata en documenten bij elkaar. Deze onderdelen los zijn niet nieuw, maar dat wij het in een geïntegreerde omgeving bij elkaar brengen is uniek. De voorkant ziet er voor de gebruiker heel eenvoudig uit. Maar aan de achterkant gebruiken we de nieuwste technologieën op het gebied van 3D, big data, Cloud services en slimme koppelingen. Maar daar vallen we onze klanten niet mee lastig.

Wij brengen voor hun alle vastgoedinformatie bij elkaar en zorgen voor de mogelijkheden om het up-to-date te houden… te beginnen met de data uit de BAG, de 3D modellen en de energieprestatiedatabase. “

Vabi Vastgoeddata 5

Visie

De visie van Vabi is dus het op een simpele manier bij elkaar brengen, beheren en toegankelijk maken van vastgoeddata, zodat elke medewerker van een corporatie deze kan gebruiken in zijn processen, of dat nu verhuren, onderhoud, een taxatie of wat dan ook is. “En straks willen we ook dat de ketenpartners hun informatie erin bij kunnen houden”, vult Maarten aan.
“Maar dit doen we niet alleen”, voegt hij er snel aan toe. “We hebben al meerdere partijen die met ons meedoen. Zo werken we samen met Tekenplus, die op een simpele manier BIM tekeningen maakt. Zij delen onze visie; ook zij maken op een hele makkelijke, goedkope en toegankelijke manier 3D tekeningen van woningen. En met de energieadviseurs Atriensis, Enerdeco Innax en Invent werken we ook samen op dit gebied. Zij kunnen op een efficiënte manier, als ze toch in de woning zijn, veel gegevens over de woning vastleggen. En Vabi zorgt er dan weer voor dat de tekeningen en gegevens makkelijk te vinden en geborgd zijn in onze software. Tenslotte zijn we met veel softwareleveranciers in de sector in gesprek om datakoppelingen te realiseren. Je wilt een dataveld natuurlijk maar in één bronsysteem beheren.”

Toekomstdroom

De toekomstdroom van Maarten is simpel: Iedereen die iets met gebouwen of vastgoed te maken heeft en daar een vraag over heeft, beantwoordt deze met behulp van de software van Vabi. “Of dat nu een eigenaar, beheerder, leverancier of huurder is; dat maakt niets uit. Maar wij willen ze daarbij helpen. Simpel en eenvoudig.”

Maartne Hoenen

Meer weten over Vabi Vastgoeddata?

"Ben je nieuwsgierig geworden naar Vabi Vastgoeddata? Neem dan gerust contact op. Wij laten graag de mogelijkheden zien."

Lees meer