Vabi Assets Beleidssimulatie

Integrale vastgoedsturing

Assetmanagement voor woningcorporaties

Bekijk onze speciale informatiepagina over Assetmanagement voor woningcorporaties. Hier kun je onder meer de handreiking performance analyse downloaden.

Lees hier verder

Analyseren

Analyseer je voorraad, zie direct of je voorraad voldoen aan de doelstellingen en weet waar je actie moet ondernemen.

Vabi Assets Beleidssimulatie geeft je ongekend inzicht in jouw voorraad. Door middel van krachtige grafische presentaties kun je op elk gewenst niveau dwarsdoorsnedes maken. Met de ontsluiting van onder meer de Leefbaarometer, CBS gegevens en de BAG gegevens in Google Maps, zie je direct of jouw voorraad voldoet aan de huidige vraag en weet je ook waar je actie op moet nemen. Doordat je werkt met (kritische) prestatie-indicatoren zie je direct wat de effecten van jouw beleid zijn op de voorraad. De krachtige rekenregels in het model, gebaseerd op erkende methodieken, laten zien hoe jouw voorraad nu en straks aan de gestelde doelen voldoet. Op voorraad-, wijk- of complexniveau en op integrale wijze. Via intelligente kwaliteitscontroles krijg je inzicht in de kwaliteit van de gegevens en welke acties je kunt nemen om deze te verbeteren.

 • Complete voorraad in Google Maps
 • Visualisatie actiegebieden
 • Beleidseffecten op KPI's inzichtelijk
 • Data kwaliteitscontrole

Simuleren

Snel diverse scenario's doorrekenen om tot een optimale beleidsvariant te komen die voldoet aan jouw doelen en past binnen de gestelde kaders van vastgoed, wonen en financiën.

Vabi Assets Beleidssimulatie helpt je om jouw beleidsdoelen op optimale wijze te behalen. Je kunt snel diverse scenario’s doorrekenen om zo tot een optimale beleidsvariant te komen die voldoet aan jouw doelen en past binnen de gestelde kaders van vastgoed, wonen en financiën. Je ziet direct wat de effecten van de scenario’s zijn op alle gebieden, zoals bijvoorbeeld energiebeleid, huurbeleid, financieel beleid en onderhoudsbeleid.

Het model helpt je om de beste maatregelen te kiezen om tot het gewenste doel te komen. Dankzij de unieke integratie met WALS/FMP van Ortec Finance gebruik je dezelfde kengetallen en rekenregels voor het doorrekenen van de scenario’s. Je weet daarmee van te voren dat jouw scenario’s voldoen aan de randvoorwaarden die door financiën zijn vastgesteld. Trial en error wordt hiermee verleden tijd.

Met behulp van het model kun je beleidsissues direct inzichtelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van de gewenste verkoopvijver of het optimaliseren van de investeringspieken van groot en planmatig onderhoud. Vabi Assets Beleidssimulatie onderbouwt de voorgestelde maatregelen met gefundeerde berekeningen.

 • Beleidsdoelen op optimale wijze behalen
 • Integraal inzicht vastgoed, wonen & financieen
 • Inzicht in effecten op alle gebieden
 • Unieke integratie WALS/FMP
 • Trial & erros is verleden tijd
 • Onderbouwde maatregelen

Presenteren

Deel gegevens over het vastgoed en het gekozen beleid met iedereen in de organisatie.

Presenteren van beleid

Met behulp van de Vabi Beleidspresentatie worden gegevens over het vastgoed en het uit te voeren beleid direct zichtbaar in de organisatie. Zo ziet elke medewerker, zowel op strategisch niveau als bij de dagelijkse operatie, wat het beleid is en wat dat betekent voor een specifiek complex. Ook kan vanuit het dagelijks beheer zelf informatie die relevant is voor het beleid toegevoegd worden. Hiermee krijg je een optimale afstemming tussen alle lagen van de organisatie en kun je écht resultaatgericht vastgoedsturen.

 • Optimale afstemming met de organisatie
 • Inzicht van strategische tot operationeel niveau
Vabi Assets Energie

Meer weten over Vabi Beleidssimulatie?

Wij laten je graag zien hoe je ermee aan de slag kunt.

Maak een afspraak