Zomercomfort en de NTA 8800

Met de invoering van de NTA 8800 zijn op 1 januari de eisen voor nieuwbouw gewijzigd. Er zijn drie eisen die betrekking hebben op de energie prestatie (de warmte en koude behoefte, primair energiegebruik en het aandeel duurzame energie) en de vierde eis, de TOjuli, heeft betrekking op het zomercomfort.

Wat houdt de vierde eis in?

De TOjuli wordt in de NTA 8800 globaal per oriëntatie bepaald door in de maand juli het warmte-overschot/koudebehoefte te delen door de warmteweerweestand van die gevel (inclusief spuiventilatie en koudebruggen). De maximaal toegestane waarde bedraagt 1.2 en is afgeleid uit een studie waarbij een groot aantal verschillende varianten is doorgerekend met dynamische simulatie. Dit geldt alleen voor woningen die geen actieve koeling hebben. De waarde 1.2 is statistisch gerelateerd aan het aantal van 450 uur gewogen temperatuur overschrijdingen (GTO). Dit houdt in dat er ook woningen kunnen zijn die niet aan TO-juli eis van 1.2 voldoen maar wel onder de GTO van 450 uur blijven.

Hoe kan de woning toch voldoen aan de NTA 8800?

Om deze woningen toch te kunnen waarderen mag ook via gelijkwaardigheid aangetoond worden dat een woning zonder actieve koeling in de zomer toch comfortabel blijft. De gelijkwaardigheid kan aangetoond worden door met een dynamisch gebouwsimulatie programma een temperatuuroverschrijdingsberekening te maken. Het aantal gewogen overschrijdingsuren mag dan niet meer dan 450 uur bedragen. De randvoorwaarden waaronder deze berekening uitgevoerd moet worden zijn vastgelegd in een bijlage van het bouwbesluit, die in juli is gepubliceerd. Zo staat bijvoorbeeld in deze bijlage van het bouwbesluit dat voor het klimaat NEN5060:2018:5% moet worden toegepast. De infiltratie die moet worden aangehouden bedraagt 0.21 maal de Qv10 die wordt gebruikt bij de NTA 8800 berekening. Voor de opwarming van ventilatoren moet 0.7 K worden aangehouden.

Zomercomfort berekenen met Vabi Elements

In Vabi Elements Gebouwsimulatie wordt bij een TOjuli berekeningen een aantal van deze randvoorwaarden automatisch gezet. Het gaat hier dan om de interne warmteproductie en bijbehorend metabolisme en clo-waarden, spuiventilatie (periode). Om een nauwkeurige TOjuli berekening te kunnen maken is nu ook het effect van koudebruggen meegenomen in gebouwsimulatie.

Heb je vragen over de TOjuli of wil je meer weten over Vabi Elements Gebouwsimuatie? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

30 april 2021
Standaardwaarden voor woningisolatie: het nieuwe sturingsmiddel

Op 18 maart jl. heeft Demissionair Minister Ollongren een nieuw sturingsmiddel voor verduurzaming van woningen geïntroduceerd: de Standaardwaarden. Dit is één van de afspraken...

29 april 2021
Snel je NTA 8800 labels digitaal opnemen met Movin U

Wil jij je NTA 8800 labels digitaal opnemen? Met de oplossing van onze partner Movin’U Neem je alle benodigde gegevens met een handige app digitaal op locatie...

20 april 2021
Circulatieleiding tekenen: verder uitgelegd

In het nieuwsartikel ‘Waar kan ik op letten bij het tekenen van een circulatieleiding?’ werd in het kort uitgelegd hoe circulatie van tapwater aangesloten...