Wat is de NEN 2580?

Wat is de NEN 2580

Delft, 5 november 2019 – Veel corporaties willen hun gebruiksoppervlakten conform de NEN 2580 norm bepalen. Dit wordt vanaf de jaarrekening van 2021 namelijk verplicht voor de marktwaardering. Maar wat is de NEN 2580 nu precies?

Wat is de NEN 2580

Wat is de NEN 2580?

NEN 2580 is een Nederlandse norm die termen, definities en bepalingsmethoden bevat voor  oppervlakten van terreinen die bestemd zijn voor gebouwen en voor de vloeroppervlakten en inhoud van gebouwen of delen daarvan.

Het doel van deze norm is de vergelijkbaarheid van gebouwen te verbeteren. Je maakt gebruik van een uniforme bepaling van basisgegevens en hebt vergelijkbare informatie over de verhoudingen tussen hoeveelheden (in m2 en m3) en kosten.

De norm beschrijft diverse soorten oppervlakten en inhouden van gebouwen. Gebruiksoppervlakte (GO) voor woningen en verhuurbare vloeroppervlakte (VVO, voor utiliteitsbouw) hoor je het meest. De Nederlandse normcommissie ‘oppervlakte – en inhoudsbepaling van onroerende zaken’, waarin vertegenwoordigers van diverse brancheorganisaties zitting hebben (NVM, VBO, NEPROM, IVBN, RGD, NVBK en vereniging De Vierkante Meter), ontwikkelt de norm. De NEN publiceert de norm.

Het bouwbesluit refereert aan de NEN 2580, maar ook in de woningwet staat de norm. In de woningwet is namelijk vastgesteld dat corporaties voor de jaarrekening waarderen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Ook hier is de reden een  transparante waardebepaling van het vastgoed in exploitatie te kunnen maken. Hoe dat moet, staat beschreven in het Handboek Marktwaardering 2019.

Verplichting woningcorporaties

Vanaf de jaarrekening van 2021 is het volgens dit handboek verplicht om de gebruiksoppervlakte van woningen te berekenen op basis van de NEN 2580. In het handboek staat echter dat dit ook mag gebeuren op een afgeleide van de NEN 2580, namelijk de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte Woningen of de gebruiksoppervlakten die zijn ingemeten voor de energieprestatie.

De Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen is ontwikkeld als aanvulling op de NEN 2580.  De Meetinstructie wijkt op een aantal onderdelen af van NEN 2580. Het benoemt een andere detaillering op de term ‘gebruiksoppervlakte’ (‘gebruiksoppervlakte wonen’ en ‘gebruiksoppervlakte overig inpandig’) en maakt geen onderscheid tussen dragende en niet dragende binnenwanden, omdat dit vaak niet eenvoudig te achterhalen valt.

De meetinstructies zijn een afgeleide/ gebaseerd op de NEN 2580 norm, maar zijn dus niet hetzelfde.

Ook metingen in het kader van de energieprestatie of in een ander kader waarbij de NEN 2580 de onderlegger is, mogen dus worden toegepast, mits in de inmeting zowel de m2 GBO wonen als de m2 GBO overige inpandige ruimte zijn bepaald. De m2 GBO overige inpandige ruimte wordt over het algemeen niet standaard meegenomen bij de inmeting voor de energieprestatie.

 

Kijk goed welke gebruiksoppervlakten je wilt hanteren voor de marktwaardering: de meetinstructie of de NEN 2580 norm. Vabi levert de gebruiksoppervlakten volgens beiden.

Meer weten over NEN2580 gebruiksoppervlakten voor de marktwaardering?

Lees hier meer over de NEN 2580 Digital Twins  

Gerelateerde artikelen

02 juni 2020
Digital Twins met behulp van laseropnames

Steeds meer corporaties kiezen voor vastgoedbeheer met Digital Twins. Sinds begin dit jaar realiseerde Vabi die al vanaf plattegronden. Maar wat als de plattegrond...

30 januari 2020
BAG oppervlaktegegevens gebruiken voor de marktwaarde, goed idee?

Zowel gemeenten als corporaties zijn bezig met het op orde brengen van hun gebruiksoppervlakten volgens de NEN 2580. Dit is voor beiden namelijk verplicht...

22 november 2019
Gebruiksoppervlakten voor de marktwaardering, waar staan corporaties?

Delft, 28 november 2019 – Binnenkort moet elke corporatie de gebruiksoppervlakten voor de marktwaardering opnemen volgens de NEN 2580 norm. Maar hoever zijn corporaties...