Vastgoedsturing met de basiswaardering

Vastgoedsturing

Delft, 26 februari 2019 -Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op basis van marktwaarde verhuurde staat. Dit doen zij aan de hand van het Handboek Marktwaardering. Voor de bepaling van de marktwaarde kunnen corporaties kiezen uit de basisversie en de full versie van het Handboek. Met een groep van 13 corporaties heeft Ortec Finance een project uitgevoerd met als titel “Vastgoedsturing met de basiswaardering”. De centrale vraag is hoe vastgoedsturing op een goede wijze kan worden uitgevoerd als voor de marktwaarde de basiswaardering wordt toegepast, zoals die is opgenomen in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. De bevindingen zijn terug te vinden in het onderstaande rapport.

De basisversie kent minder kosten; de full versie is op complexniveau nauwkeuriger. Ortec Finance bekeek of een goede vastgoedsturing mogelijk is met de basisversie. Hierbij zijn in het vastgoedsturingsproces drie onderdelen onderscheiden: de complexprestatiemeting, de afleiding van de beleidswaarde en het beoordelen van (des)investeringen.

De conclusie: als de corporatie het vastgoed beschouwt als een bedrijfsmiddel, volstaat voor een goede complexprestatiemeting en voor de afleiding van de beleidswaarde de basisversie van de marktwaarde. Corporaties die het vastgoed zien als een beleggingsmiddel zullen behoefte hebben aan de grotere nauwkeurigheid van de full versie. Voor een goede financiële beoordeling van investeringen is de basisversie echter niet toereikend. In die situaties verdient het aanbeveling dat de marktwaarde van de investering via een taxateur wordt bepaald. De nadere onderbouwing van deze bevindingen is te vinden in het rapport “Vastgoedsturing met de basiswaardering”.

 

Download het rapport

Gerelateerde artikelen

03 maart 2021
Werken met 2 versies van Vabi Assets Energie naast elkaar

Vanaf versie 8 werkt de database van Vabi Assets Energie met twee datasets: één voor de oude applicatie (Nader Voorschrift) en één voor de...

02 maart 2021
5 overwegingen om de conversie naar de NTA 8800 uit te voeren (of nog even te wachten)

Sinds 1 januari is de nieuwe rekenmethodiek voor het berekenen van een energielabel, de NTA 8800, van kracht. Hierbij is er veel veranderd. Van...

19 februari 2021
Duurzaamheid in woningvoorraad en vastgoed versnellen met subsidies

Het versnellen van verduurzaming bij woningcorporaties en vastgoedeigenaren. Subvention en Vabi bedienen dezelfde klanten met hetzelfde doel. Vabi doet dat met software, Subvention met...