Vastgoeddata op orde, waar te beginnen? De verhuurmedewerker

Vastgoedverhuurdiensten

Deel 1: het verhaal van verhuurmedewerkers

Delft, 31 mei 2017 – Vastgoeddata op orde brengen en houden is een actueel onderwerp bij woningcorporaties. De benodigde data over het vastgoed zijn omvangrijk, want er wordt binnen de corporatie continue beroep op gedaan door verschillende afdelingen en personen. Om vastgoeddata op orde te brengen is de eerste logische stap het vaststellen van de werkelijke behoefte aan data rondom het vastgoed. Welke data zijn echt nodig (om te verzamelen en bij te houden) en waarom zijn ze nodig? In dit artikel gaan we in op de behoefte van de verhuurmedewerkers. Wat zijn hun uitdagingen, en welke vastgoeddata zijn daarom voor hun het meest ‘waardevol’?

Werkzaamheden verhuurmedewerker

Het is de taak van een verhuurmedewerker om een juiste match te maken tussen een woning en een huurder. Met de moderne woonruimtebemiddelingssystemen is het anno 2017 makkelijker geworden om de woningzoekenden en het woningaanbod dichter bij elkaar te brengen. Dit betekent niet dat het werk vanzelf gedaan wordt en de verhuurmedewerkers nu ontspannen achterover kunnen leunen! Passend toewijzen, het IRF (inkomensregistratieformulier), de nieuwe woningwet, statushouders… Er is de afgelopen jaren amper gelegenheid geweest voor de verhuurmedewerker om een adempauze te nemen. Continu up-to-date blijven en hiernaar handelen is noodzakelijk om het werk goed te kunnen blijven doen. Tegelijkertijd blijft het tegengaan van leegstand een belangrijk verhuurdoel dat een hoge werkdruk met zich meebrengt. De organisatie heeft baat bij een zo laag mogelijke leegstand en de verhuurmedewerker wordt als de sleutelfiguur gezien om zo snel mogelijk van huuropzegging naar verhuring te komen. Tenslotte speelt de klanttevredenheid een steeds grotere rol bij de corporaties. Een goede match tussen de woning en de huurder is daarom essentieel voor de huurder én de organisatie.

Uitdagingen

Door de steeds veranderende wet- en regelgeving en andere beperkingen in de praktijk, vergt het de verhuurmedewerker vaak creativiteit in het werk om aan de doelstellingen te voldoen. Goede informatievoorziening is hierbij de noodzakelijke basis. Een voorbeeld hiervan is het (opnieuw) aanbieden van een woning. De verhuurmedewerker komt regelmatig tegen dat informatie over een woning onvolledig is, uit veel verschillende systemen verzameld wordt of niet verkregen kan worden door beperkte toegang. Dit leidt ertoe dat de voorbereiding voor een woningadvertentie, woningbezichtiging en contractstukken een tijdrovende klus wordt. Afhankelijk van de beschikbare en toegankelijke informatie over de woning en de omgeving, kan de kwaliteit van de woningadvertenties nogal variëren. Dan kan het voorkomen dat geselecteerde kandidaten op basis van onvolledige informatie over de woning en de omgeving slecht voorbereid of misschien zelfs met de verkeerde verwachting naar de bezichtiging komen, waardoor het aantal weigeringen onnodig oploopt en de verhuurmedewerker meer tijd nodig heeft om een huurder te vinden. Bovendien komt het sinds de invoering van passend toewijzen steeds meer voor dat de kandidaten die uiteindelijk voor de woning gekozen hebben toch afgewezen worden omdat ze bij controle niet aan de inkomensvoorwaarden voldoen. En dan moet de verhuurmedewerker weer verder met de volgende kandidaat. Niet bepaald een ideaal proces om een beschikbaar gekomen woning zo snel mogelijk weer verhuurd te krijgen.

Informatiebehoefte

Wat kun je vanuit informatievoorziening doen om de obstakels in het verhuurproces zoveel mogelijk weg te nemen of te voorkomen? Wij hebben aan de verhuurmedewerkers van verschillende woningcorporaties gevraagd over welke data over het vastgoed zij per direct willen beschikken om hun werk efficiënt te kunnen doen. Op basis van hun bevindingen hebben wij een aanbeveling gemaakt. Deze is te lezen in het tweede hoofdstuk van ons E-book “Vastgoeddata op orde, meer dan een inhaalrace”.

Download het e-book

Gerelateerde artikelen

17 juni 2021
Hoe zorg je ervoor dat de gesimuleerde plafondkoeling in de praktijk naar behoren werkt?

Met de TOjuli is er meer aandacht voor oververhitting van gebouwen gekomen. Om het binnenklimaat van een gebouw comfortabel te houden, kan je plafondkoeling...

17 juni 2021
Regelen op ATG grafiek

Voor een project kunnen verschillende eisen van toepassing zijn voor het comfort. Een van de meest recente methodieken is de ATG (Adaptieve Temperatuur Grenswaarden)...

17 juni 2021
Importeer eenvoudig de geometrie in Vabi EPA

Met de EPA export kun je heel eenvoudig de geometrie vanuit Vabi Elements naar Vabi EPA exporteren. Alle bouwkundige gegevens worden nu al nauwkeurig...