Vanaf wanneer is de NEN 2580 verplicht voor woningcorporaties?

Wanneer de nen 2580

Delft, 19 november 2019 – Binnenkort moet elke corporatie de gebruiksoppervlakte, aangeleverd voor de marktwaardering, opnemen volgens de NEN 2580 norm. Maar vanaf wanneer is de NEN 2580 verplichting, en wat houdt dit precies in?

In het Handboek Marktwaardering 2019 staat dat alle corporaties hun woningen moeten waarderen op basis van marktwaarde verhuurde staat. Dit is in het leven geroepen om de waardebepalingen van de woningen transparant en vergelijkbaar te houden. In het handboek staat dat de oppervlaktebepaling op orde moet worden gehouden op basis van de NEN 2580.

Wanneer de nen 2580

NEN 2580 verplicht – Overgangsregeling

Als woningcorporatie moet je uiterlijk in 2021 (dus vóór 1 januari 2022) zorgen dat van alle woningen de gebruiksoppervlakten geregistreerd en gecontroleerd zijn, om de woningen op basis van de gebruiksoppervlakten te kunnen taxeren voor het verslagjaar 2021.

Het einddoel is dat de corporatie vanaf dan voor elke woning beschikt over de gebruiksoppervlakte conform de NEN 2580.  Hiervoor kan onder meer gebruik gemaakt worden van  de meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen.

Ook metingen in het kader van de energieprestatie of in een ander kader waarbij de NEN 2580 de onderlegger is, mogen worden toegepast, mits in de inmeting zowel de m2 GBO wonen als de m2 GBO overige inpandige ruimte zijn bepaald. De m2 GBO overige inpandige ruimte wordt over het algemeen niet standaard meegenomen bij de inmeting voor de energieprestatie.

Samenwerking met gemeenten

Ook voor gemeentes is de NEN 2580 straks verplicht. Zij moeten de WOZ waarden te gaan bepalen op basis van de oppervlaktebepaling conform de NEN 2580. Tot nog toe gebeurde dit op basis van de BAG gegevens.  Ook hier is de basis om woningen goed met elkaar te kunnen vergelijken. Om samenwerking met gemeenten en corporaties mogelijk te maken (het gaat immers voor een groot deel om dezelfde woningen) krijgen zowel gemeenten als corporaties hetzelfde groeipad.

Tot verslagjaar 2021

Tot verslagjaar 2021 kun je zowel als gemeente en woningcorporatie nog gebruikmaken van de oppervlaktebepaling zoals opgenomen in de BAG (bagviewer.kadaster.nl), of van de metrages die zijn uitgevoerd in het kader van de Wet WOZ.  Individuele onzelfstandige eenheden zijn niet opgenomen in de BAG. Hiervoor kun je, tot 2021, de oppervlaktebepaling volgens het WWS stelsel gebruiken.

Bereid je nu alvast voor

Over twee jaar moeten de oppervlaktebepalingen dus zijn gemaakt én gecontroleerd conform de NEN 2580. Bereid je nu dus alvast voor! Er zijn veel manieren om deze metrages op te nemen. Bekijk hier welke methode volgens ons het meest toekomstbestendig is.

Lees hier meer over de NEN 2580 Digital Twins  

Gerelateerde artikelen

02 juni 2020
Digital Twins met behulp van laseropnames

Steeds meer corporaties kiezen voor vastgoedbeheer met Digital Twins. Sinds begin dit jaar realiseerde Vabi die al vanaf plattegronden. Maar wat als de plattegrond...

30 januari 2020
BAG oppervlaktegegevens gebruiken voor de marktwaarde, goed idee?

Zowel gemeenten als corporaties zijn bezig met het op orde brengen van hun gebruiksoppervlakten volgens de NEN 2580. Dit is voor beiden namelijk verplicht...

22 november 2019
Gebruiksoppervlakten voor de marktwaardering, waar staan corporaties?

Delft, 28 november 2019 – Binnenkort moet elke corporatie de gebruiksoppervlakten voor de marktwaardering opnemen volgens de NEN 2580 norm. Maar hoever zijn corporaties...