Vabi introduceert NEN 2580 Digital Twins

Delft, 31 oktober 2019 – Het moment waarop alle woningcorporaties de gebruiksoppervlaktes voor de marktwaardering volgens de NEN 2580 moeten hebben bepaald komt steeds dichterbij. 

De tijdsdruk om dit voor alle woningen op tijd beschikbaar te hebben neemt daarbij toe. Veel corporaties zoeken nog naar een passende NEN 2580 oplossing die kwalitatief, snel, betaalbaar en toekomstgericht is. 

Vabi introduceert hiervoor NEN 2580 Digital Twins. 

Samen met onze partners, meestal de servicepartner die bekend is met het bezit van de corporatie, kan Vabi corporaties helpen om voor hun bezit slim, op tijd en doorlopend de gebruiksoppervlakten te bepalen en actueel te houden. 

Dankzij geautomatiseerde processen en hergebruik van betrouwbare EPA bronnen kan de gebruiksoppervlakte snel, op tijd en juist worden bepaald en op orde worden gehouden. Daarbij wordt niet alleen een volwaardig NEN 2580 meetrapport gegenereerd, maar ook een digitale plattegrond voor verhuur en een Digital Twin van de woning. Zo digitaliseer je je bezit zonder extra kosten in 3D en ontstaat er een schat aan nieuwe informatie, voor bijvoorbeeld de MJOP. 

De Digital Twins zijn de basis voor de jaarlijkse NEN 2580 rapportages. Maar ook na 2021 blijft het marktwaarderingsproces op orde. Is er een wijziging in de Digital Twin, NEN norm of meetinstructie, dan worden de plattegrond, het meetrapport en de gebruiksoppervlakten automatisch opnieuw gegenereerd door Vabi Vastgoeddata.  Dankzij versiebeheer voorkom je meerdere versies, dus meerdere waarheden, en waarborg je zo het kwaliteitsproces aantoonbaar voor financiële controles.  

Meer weten over de NEN 2580 Digital Twins?

 

 

 

Gerelateerde artikelen

02 juni 2020
Digital Twins met behulp van laseropnames

Steeds meer corporaties kiezen voor vastgoedbeheer met Digital Twins. Sinds begin dit jaar realiseerde Vabi die al vanaf plattegronden. Maar wat als de plattegrond...

30 januari 2020
BAG oppervlaktegegevens gebruiken voor de marktwaarde, goed idee?

Zowel gemeenten als corporaties zijn bezig met het op orde brengen van hun gebruiksoppervlakten volgens de NEN 2580. Dit is voor beiden namelijk verplicht...

22 november 2019
Gebruiksoppervlakten voor de marktwaardering, waar staan corporaties?

Delft, 28 november 2019 – Binnenkort moet elke corporatie de gebruiksoppervlakten voor de marktwaardering opnemen volgens de NEN 2580 norm. Maar hoever zijn corporaties...