Nieuwe energielabelklassenindeling en WWS punten aangeboden voor consultatie

Delft, 31 oktober 2019 -De voorgestelde labelklassen en WWS punten die behoren bij de aankomende methodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800, staan online. Het voorstel gaat niet alleen over de bepaling van de nieuwe labelklassen, maar over alle relevante wetswijzigingen voor de bestaande bouw: 

  • Energielabelklassen 
  • Huurprijzen woonruimte WWS 
  • Effectentoets van onder andere de afschaffing van het Vereenvoudigd Label en de WWS 
  • Besluit Energieprestatievergoeding Huur (EPV) 
  • Regeling vermindering verhuurderheffing (RVV) 
  • Energielabelplicht C voor kantoren 

Via internetconsultatie kan iedereen suggesties doen ter verbetering van het voorstel. De internetconsultatie staat open tot 10 november 2019. 

Inijkingsstudie 

De energieprestatie van woningen wordt op dit moment bepaald op basis van de Energie Index (EI). Met de ingang van de NTA 8800 op 1 juli 2020 gaat dit veranderen. Er wordt dan overgestapt op een indicator uitgedrukt in kWh/m2.jaar (“BENG2”). Hierdoor moeten de klassenindelingen die gebruikt worden voor het energielabel en de bijbehorende punten voor het woningwaarderingsstelsel opnieuw worden vastgesteld. Door middel van een inijkingsstudie is gekeken wat de effecten van verschillende varianten zijn.  Met behulp van deze studie is het advies gekomen, om te kiezen voor een indeling waarbij zoveel mogelijk gebouwen dezelfde labelletter behouden.  

Labelverschuivingen voor alle huurwoningen bij de voorgestelde indeling (Bron: Inijking energielabels woningen)

Let op: het energielabel inclusief de WWS-punten gebaseerd op de Energie-Index blijven wettelijk gezien 10 jaar geldig.  

Labelklassen en WWS punten  

Er is nu dus gekozen voor de variant waarbij er zo min mogelijk verschuivingen plaatsvinden in de labels. Er zullen echter wel enige gevolgen zijn. Voor woningen hebben wij de WWS-punten en de labelklassen in de volgende tabel gezet en vergeleken met de huidige situatie. De labelklassen voor utiliteit zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie, omdat het energieverbruik per functie in grote mate verschillend is. Deze zijn in het concept besluit te vinden op pagina 9 en 10.   

 

In de tabel is duidelijk te zien dat de oude en nieuw energielabelklasse zoveel mogelijk hetzelfde gehouden is. Het aantal punten bij het Energielabel volgens het Nader Voorschrift (NV) en volgens de NTA8800 is gelijk. Wel zijn er vier nieuwe labelklassen bijgekomen, A+ tot en met A++++. Dit is gedaan om zeer energiezuinige gebouwen te waarderen in de energielabelletter. 

Verwachte verschuivingen 

Toch gaan er labelverschuivingen ontstaan. Dit komt in grote maten door de gewijzigde indicator (BENG-2 i.p.v. Energie-Index) en in minder grote mate door de gewijzigde methodiek (NTA 8800 i.p.v. Nader Voorschrift) 

Gemiddeld zal 53% van de woningen dezelfde labelletter houden, 38% van de woningen verschuift 1 labelklasse (beter of slechter) en 9% van de woningen verschuift 2 labelklassen of meer.   

Welke woningen gaan verschuiven?   

De gemiddelde labelverschuiving is bij meergezinswoningen iets kleiner dan bij eengezinswoningen. Woningen met een klein gebruiksoppervlak (< 40 m2) gaan gemiddeld ruim 1 klasse slechter scoren. Dit komt doordat in de energieberekening een aantal “vaste posten” zit (die niet evenredig zijn met het gebruiksoppervlak). Deze tellen bij kleine woningen relatief zwaar mee.  Het aantal van dit soort woningen dat in bezit is van corporaties blijkt echter klein te zijn (5%).  

Woningen met veel schiloppervlak gaan slechter scoren dan woningen met weinig schil (een hoekwoning gaat het dus slechter doen dan een tussenwoning).  Een andere wijziging is dat de primaire energiefactor van elektriciteit lager is geworden. Daardoor gaan woningen met elektrische installaties beter scoren, maar worden woningen met zonnepanelen juist slechter.  

In Vabi Assets Energie (vanaf versie 6.5x) kun je een indicatie krijgen van de BENG 2 score per woning. Lees hier meer.  Hiermee kun je een inschatting maken wat de impact is op jouw voorraad.

Heb je nog vragen over de nieuwe labelklassen of de BENG 2 indicator? Of wil je weten hoe je een impactanalyse voor jouw voorraad kunt maken? Neem dan contact met ons op.

 

Gerelateerde artikelen

27 februari 2020
Welke extra gegevens moet je straks invoeren bij de NTA 8800?

Op 1 januari 2021 is het dan eindelijk zover. De nieuwe methodiek voor het bepalen van het energieverbruik van een gebouw, de NTA 8800,...

30 januari 2020
De eerste versie van EPA NTA 8800 staat klaar!

Hij is er! Vanaf nu kun je de eerste versie van de EPA NTA 8800 software downloaden. In deze eerste versie van de NTA...

30 januari 2020
Samenwerking Spacewell en Vabi, wat betekent dit voor jou als gebruiker?

Spacewell en Vabi hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het doel hiervan is een gezamenlijke oplossing op het gebied van energieprestatiesoftware voor gebouwen te leveren. Beide...