NEN 2580 oppervlaktebepaling pas verplicht vanaf 2021

De verplichting om de oppervlaktebepaling van elke woning volgens de NEN 2580 meetinstructie aan te leveren voor het bepalen van de marktwaarde verhuurde staat, wordt uitgesteld naar verslagjaar 2021. Eerder was deze oppervlaktebepaling verplicht gesteld vanaf 2019.  Woningcorporaties kunnen tot 2021 dus nog gebruik maken van andere methodieken zoals de BAG en de gebruiksoppervlakte op basis van de Energie-Index.  De verplichting om vanaf 2021 de NEN 2580 te gebruiken wordt opgenomen in het handboek marktwaardering 2018, dat naar verwachting in november van dit jaar wordt gepubliceerd.

 

Gemeenten

Niet alleen woningcorporaties moeten straks voldoen aan de NEN 2580 richtlijnen, maar ook gemeenten moeten aan deze meetinstructie voldoen voor de bepaling van de WOZ-waarde. Voor gemeenten gold deze verplichting al per 1 januari 2022.  Dan moeten gemeenten zorgen dat zij voor alle woningen de gebruiksoppervlakte geregistreerd en gecontroleerd hebben om de woningen op basis van deze gebruiksoppervlakte te kunnen taxeren. Hieronder vallen ook de woningen die in eigendom zijn bij woningcorporaties.  Zowel gemeenten als woningcorporaties zijn dus bezig met het grootschalig opnemen en controleren van gebruiksoppervlakten. Daarom verlengt het Ministerie van BZK de termijn nu ook voor de woningcorporaties.

Werk samen

Samenwerking tussen gemeenten en corporaties kan flink wat voordelen opleveren. Bijvoorbeeld door de ene partij verantwoordelijk te maken voor de uitvoering en de andere partij voor de controle van de metingen. Ook is het belangrijk om het eens te worden over de uitgangspunten van de metingen. Bijvoorbeeld of er een verschil wordt gemaakt tussen gebruiksoppervlakte wonen en gebruiksoppervlakte overige ruimte.

Bepaal goed hoe je de NEN 2580 bepaalt

Om zeker te zijn van de juiste gebruiksoppervlakten conform de NEN 2580 kun je gebruik maken van tekeningen, BIM-modellen of inspecties op locatie. Nog slimmer is om dit te combineren. Haak voor zover dat kan aan bij bestaande processen. Heb je bijvoorbeeld nieuwe opnames voor Energie-indexen gepland staan? Combineer dit dan met het achterhalen van de gebruiksoppervlakte conform NEN 2580 en bijvoorbeeld de WWS-punten. Doe je dat in één keer of in stappen? Dat is aan jou. Maar zorg dan meteen dat je de gegevens die je opneemt, ook duurzaam bewaart en beschikbaar stelt voor de hele organisatie. Iedereen kan dan gebruik maken van actuele en betrouwbare informatie over het vastgoed.

Meer informatie

Kijk ook eens naar NEN 2580 Digital Twins voor het bepalen voor de gebruiksoppervlakten. Heb je hier vragen over of wil je meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

02 juni 2020
Digital Twins met behulp van laseropnames

Steeds meer corporaties kiezen voor vastgoedbeheer met Digital Twins. Sinds begin dit jaar realiseerde Vabi die al vanaf plattegronden. Maar wat als de plattegrond...

30 januari 2020
BAG oppervlaktegegevens gebruiken voor de marktwaarde, goed idee?

Zowel gemeenten als corporaties zijn bezig met het op orde brengen van hun gebruiksoppervlakten volgens de NEN 2580. Dit is voor beiden namelijk verplicht...

22 november 2019
Gebruiksoppervlakten voor de marktwaardering, waar staan corporaties?

Delft, 28 november 2019 – Binnenkort moet elke corporatie de gebruiksoppervlakten voor de marktwaardering opnemen volgens de NEN 2580 norm. Maar hoever zijn corporaties...