Assetmanager: breng uw maatschappelijke prestaties in beeld

Delft, 16 april 2015 – Met de komst van assetmanagement spelen veel corporaties met de vraag hoe zij hun maatschappelijke prestaties in beeld kunnen brengen. Denk hierbij aan klanttevredenheid, leefbaarheid of het imago van een buurt of wijk, de ontwikkeling van de mutatiegraad en bijvoorbeeld de toekomstige verhuur – of verkoopkans. Het zijn allemaal voorbeelden van prestaties die zich lastig laten voorspellen, maar wel als ‘maatschappelijk’ worden gekenmerkt.

Om te beginnen kan een assetmanager door het in beeld brengen van een marktconforme variant afgezet tegen een volkshuisvestelijke- of maatschappelijke variant verantwoorden welke inkomsten hij gaat missen om zijn maatschappelijke prestaties waar te kunnen maken. Hierbij wordt dan vaak als eerste gedacht aan aspecten van betaalbaarheid en (extra) kwaliteit die gelden als maatschappelijke bijdragen die worden ingezet ten behoeve van het beter bedienen van de doelgroep. Een goede start! Maar hoe tevreden zijn de huurders nu écht en hoe ga je om met de ‘zachte’ kant van het maatschappelijk presteren?

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:assetmanager-en-maatschappelijke-prestaties

Er ontstaan momenteel ook initiatieven om het causale verband tussen maatregelen in het vastgoed en de effecten hiervan op de ‘zachte’ kant van het maatschappelijk presteren in beeld te brengen. Maar moet de assetmanager gaan zitten wachten tot de uitkomsten van deze causale verbanden er zijn?

Nee; hij of zij moet gewoon beginnen. Durf een aanname te doen en doe dat op ervaring of onderbuik-gevoel, maar zet die stap. Meet na enige tijd of de aannamen juist bleken te zijn en verkrijg daardoor inzichten die langzaam maar zeker een mogelijk causaal verband in beeld brengen. Als dit sector breed gebeurt, kan dat uiteindelijk van waarde blijken om het ‘maatschappelijk’ presteren nog beter te kunnen verantwoorden.

Meer informatie

Vabi ondersteunt corporaties bij assetmanagement met behulp van Assets Beleidssimulatie. Wilt u ook inzicht in prestaties van uw vastgoed? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Onze experts helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

19 februari 2021
Duurzaamheid in woningvoorraad en vastgoed versnellen met subsidies

Het versnellen van verduurzaming bij woningcorporaties en vastgoedeigenaren. Subvention en Vabi bedienen dezelfde klanten met hetzelfde doel. Vabi doet dat met software, Subvention met...

22 januari 2021
Van norm naar software: het verhaal achter de NTA 8800

Of je nu vastgoed beheert, verhuurt of verkoopt of inspecties in gebouwen doet; je krijgt allemaal te maken met de NTA 8800. Sinds 1...

30 november 2020
Vanaf 1 januari: BOG/ MOG en ZOG in Vabi Assets Energie

Met de komst van de nieuwe rekenmethodiek, de NTA 8800, komt er één rekenmethodiek voor woningbouw en utiliteitsbouw. Vanaf 1 januari gaat deze in...