Assetmanager: breng uw maatschappelijke prestaties in beeld

Delft, 16 april 2015 – Met de komst van assetmanagement spelen veel corporaties met de vraag hoe zij hun maatschappelijke prestaties in beeld kunnen brengen. Denk hierbij aan klanttevredenheid, leefbaarheid of het imago van een buurt of wijk, de ontwikkeling van de mutatiegraad en bijvoorbeeld de toekomstige verhuur – of verkoopkans. Het zijn allemaal voorbeelden van prestaties die zich lastig laten voorspellen, maar wel als ‘maatschappelijk’ worden gekenmerkt.

Om te beginnen kan een assetmanager door het in beeld brengen van een marktconforme variant afgezet tegen een volkshuisvestelijke- of maatschappelijke variant verantwoorden welke inkomsten hij gaat missen om zijn maatschappelijke prestaties waar te kunnen maken. Hierbij wordt dan vaak als eerste gedacht aan aspecten van betaalbaarheid en (extra) kwaliteit die gelden als maatschappelijke bijdragen die worden ingezet ten behoeve van het beter bedienen van de doelgroep. Een goede start! Maar hoe tevreden zijn de huurders nu écht en hoe ga je om met de ‘zachte’ kant van het maatschappelijk presteren?

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:assetmanager-en-maatschappelijke-prestaties

Er ontstaan momenteel ook initiatieven om het causale verband tussen maatregelen in het vastgoed en de effecten hiervan op de ‘zachte’ kant van het maatschappelijk presteren in beeld te brengen. Maar moet de assetmanager gaan zitten wachten tot de uitkomsten van deze causale verbanden er zijn?

Nee; hij of zij moet gewoon beginnen. Durf een aanname te doen en doe dat op ervaring of onderbuik-gevoel, maar zet die stap. Meet na enige tijd of de aannamen juist bleken te zijn en verkrijg daardoor inzichten die langzaam maar zeker een mogelijk causaal verband in beeld brengen. Als dit sector breed gebeurt, kan dat uiteindelijk van waarde blijken om het ‘maatschappelijk’ presteren nog beter te kunnen verantwoorden.

Meer informatie

Vabi ondersteunt corporaties bij assetmanagement met behulp van Assets Beleidssimulatie. Wilt u ook inzicht in prestaties van uw vastgoed? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Onze experts helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

29 juni 2020
Zo lever je je gegevens aan voor de Aedes benchmark Duurzaamheid en Technische Woningkwaliteit (SHAERE)

Sinds 1 juni kun je de gegevens voor de Aedes Benchmark Duurzaamheid en Technische Woningkwaliteit weer aanleveren. Dit kan nog tot 31 juli a.s....

02 juni 2020
Conversie NTA 8800: in 4 stappen van EI naar EP

Over een half jaar berekenen we de energieprestatie van een gebouw met behulp van de NTA 8800. We gaan dan van over van EI...

31 maart 2020
4 tips om nu al rekening te houden met de NTA 8800

Op 1 januari 2021 gaat de NTA 8800 in. Hoewel dit nog ver weg lijkt, komt voor iedereen de voorbereiding hierop steeds dichterbij. Veel...