3 speerpunten bij het op orde brengen van je vastgoeddata

Delft, 30 november 2017 -In de afgelopen maanden hebben we aan de hand van de databehoefte van diverse sleutelfiguren binnen woningcorporaties ons vastgoeddatamodel, een generiek informatiemodel voor de operationele medewerkers bij de corporaties, toegelicht. Het implementeren van dit generieke vastgoeddatamodel helpt je als vastgoedbeheerder om iedereen van de juiste informatie te voorzien. Maar wil je je vastgoeddata echt effectief laten zijn voor de organisatie, neem dan de volgende speerpunten in acht:

Vastgoeddata op orde

Zorg dat de vastgoeddata op één centrale plek verzameld worden

Eén centrale plek voor alle relevante vastgoedinformatie en iemand die verantwoordelijk is voor het verzamelen en beschikbaar stellen van deze data. Medewerkers hoeven daardoor niet meer op zoek naar hun informatie in verschillende systemen, maar kunnen de benodigde data op één centrale plek terugvinden. Hiermee heb je meteen een beeld van de volledigheid van je vastgoedinformatievoorziening en in hoeverre de datavelden daadwerkelijk te vullen en beschikbaar te stellen zijn.

Zorg vervolgens dat je alle relevante vastgoeddata deelt

In veel expertsystemen staan data die voor iedereen relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de data uit Vabi Assets Energie. Zorg dat deze beschikbaar zijn voor iedereen. Maar denk bij het delen bijvoorbeeld ook aan de data die beheerd worden door externe partners. Zorg dat ook hun data direct toegankelijk zijn voor iedereen. Is er tenslotte sprake van ‘exclusieve’ data die alleen in het hoofd van collega’s zitten maar niet in een systeem terug te vinden zijn? Maak dan een plan hoe hun waardevolle kennis wordt vastgelegd in een systeem en zo toegankelijk wordt voor iedereen in de organisatie.

Zorg dat de kwaliteit van de data op orde is

Door data in de juiste context te plaatsen, krijgen de data waarde. Tegelijkertijd verliezen data hun waarde als de kwaliteit ervan slecht blijkt te zijn. Zorg voor ruimte om organisatie- en procesoptimalisaties door te voeren. Door bijvoorbeeld een centrale plek voor vastgoeddata te creëren en verantwoordelijken voor databeheer aan te wijzen, zorg je dat het controleren van de kwaliteit van de data en het melden van inconsistenties aan de databeheerder logisch wordt. Hiermee wordt het gebruiken van de vastgoeddata een gemeengoed en een vanzelfsprekendheid in de dagelijkse werkzaamheden.

Vastgoeddata op orde brengen is een dynamische ontdekkingstocht die iedere corporatie zelf met haar organisatie moet meemaken. In ons e-book brengen wij het ideaalbeeld van vastgoedinformatievoorziening volgens de operationele medewerkers van verhuur, onderhoud en ontwikkeldiensten zo goed en volledig mogelijk in kaart. Hiermee krijg je bruikbare handvatten om de vastgoeddata in je organisatie op orde te brengen.

Download het e-book

Gerelateerde artikelen

21 juli 2020
Oververhitting: TOjuli eis verhoogd naar 1,20

De afgelopen jaren komen hitteproblemen in woningen steeds vaker in het nieuws. Deels komt dat door de steeds hetere zomers. Een andere oorzaak is...

10 juli 2020
Wat is het effect van de nieuwe labelklassen op jouw voorraad?

Onlangs zijn de nieuwe labelklassen die bij de NTA 8800 horen voor internetconsultatie gepubliceerd. Er is gekozen voor een variant waarbij zo min mogelijk...

01 juli 2020
De geattesteerde software voor de NTA 8800 is beschikbaar

De officieel geattesteerde standalone software voor de NTA 8800 kun je downloaden! Vanaf  nu kun je software officieel gebruiken om berekeningen volgens de NTA...