ISO 9001 en ISO/IEC 27001 certificering

Dagelijks laten we zien dat we het vertrouwen van onze klanten verdienen. Toch is het fijn om dat te versterken met harde bewijzen. Daarom hebben we bij Vabi de hiervoor benodigde certificaten behaald. We zijn getoetst door een externe partij en sinds augustus is Vabi gecertificeerd volgens de ISO 9001 en ISO/ IEC 27001 norm. De certificering bevestigt dat we goed en veilig omgaan met de gegevens van onze klanten en dat we kwaliteit van onze producten en dienstverlening hoog in het vaandel hebben staan.

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement 

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn kwaliteitsbeleid, procesmanagement, klantgerichtheid en het continu verbeteren ervan. Simpel weergegeven: Zeg wat je doet, doe wat je zegt en lever hiervoor bewijs. Met deze certificering laten we zien dat we continue gestructureerd bezig zijn om de kwaliteit van onze diensten en producten te verhogen.  

ISO/ IEC 27001 Informatiebeveiliging 

ISO/ IEC 27001 focust zich vooral op beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data, mensen en middelen. Volgens de norm beschrijven we hoe we informatiebeveiliging in onze processen verankeren. Dit gaat onder meer over het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van beveiligingsmaatregelen. Zo wordt gegarandeerd dat we alle bedrijfsinformatie adequaat en structureel veiligstellen. Met het behalen van deze norm laten we zien dat we voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.   

Bekijk hier onze certificaten.

Beleidsverklaring  

Vabi heeft de normen vertaalt in een beleidsverklaring. Hierin staat hoe we de klanttevredenheid en klantgerichtheid bewaken en optimaliseren, hoe we risico’s in kaart brengen en hier tijdig op handelen, en hoe we ons beleid ten aanzien van informatiebeveiliging hebben ingericht.  

Lees onze beleidsverklaring