Om u beter van dienst te zijn maakt Vabi.nl gebruik van cookies .

  • Realiseren & verantwoorden

    Gebouwprestatieplatform

    Vabi Elements 3.0 is het Gebouwprestatieplatform dat u helpt met het realiseren en verantwoorden van gebouwprestaties in de ontwerp- én exploitatiefase.

    De vernieuwde versie is 1 maart beschikbaar.

Vabi Onderwijs Elements

Speciaal voor WO, HBO en MBO opleidingsinstituten met een bouwkundige of installatietechnische invalshoek heeft Vabi een gratis onderwijslicentie voor Vabi Elements.

 

Neem contact met op met Vabi voor meer informatie of het aanvragen van de licentie op het telefoonnummer 015-257 44 20 en kies voor Vabi Elements optie 4. 

Over Vabi Elements

De Vabi Elements suite is een integrale totaaloplossing waarmee men op basis van een volledig 3D model diverse ontwerpvarianten kan doorberekenen en vergelijken. Met Vabi Elements kan men in 3D gebouwprestaties modelleren, visualiseren en analyseren. Door visualisatie van uitkomsten in het 3D model krijgt de gebruiker optimaal inzicht in het ontwerp en houdt de controle over het project. Dit maakt Vabi Elements een krachtig communicatiemiddel, zodat belangrijke ontwerpbeslissingen op gefundeerde basis en in een vroeg stadium kunnen worden genomen.

 

De geheel vernieuwde gebruikersinterface maakt het programma overzichtelijk, terwijl de krachtige elementen uit de Vabi Uniforme Omgeving bewaard zijn gebleven. Met de configureerbare rapportagetools kunnen rapportages naar eigen hand worden gezet, daarbij kan gebruik gemaakt worden van zelf te definiëren tabellen, grafieken en driedimensionale visualisaties.

 

 

De modules binnen Vabi Elements

Binnen de Vabi Elements suite zijn de volgende modules beschikbaar: Warmteverlies, Koellast, Gebouwsimulatie & EPG (nieuwbouw). Het aantal modules binnen Vabi Elements wordt uiteraard uitgebreid met o.a. stromingmodules.

 

Met Vabi Elements Warmteverlies maakt u een warmteverliesberekening volgens NEN-EN 12831 vastgelegd in de ISSO publicaties 51, 53 en 57. De berekeningsmethode voor het bepalen van het te installeren verwarming- of installatievermogen in een woning of utiliteitsgebouw.

Het programma Vabi Elements Koellast is de module waarmee u een koellastberekening maakt volgens de Koellastnorm NEN 5067 voor het koelvermogen in vertrekken en gebouwen.

 

Vabi Elements Gebouwsimulatie is het complete simulatiemodule dat u optimaal inzicht geeft in het binnen­klimaat van een gebouw. Het programma simuleert een gebouwontwerp voor een heel jaar van uur tot uur en maakt alle optredende energiestromen en temperaturen inzichtelijk.

Met Vabi Elements EPG (nieuwbouw) simuleert en toetst u uw gebouwontwerp met de in de Energie Prestatienorm gestelde eisen, waaraan alle bouwaanvragen vanaf 1 juli 2012 moeten voldoen.