Om u beter van dienst te zijn maakt Vabi.nl gebruik van cookies .

Vabi vertaalt haar kennis en ervaring in praktisch toepasbare software voor gebruikers die optimaal presterende gebouwen willen combineren met optimale bedrijfsresultaten. Onze software wordt ingezet van de vroegste ontwerpfase van een gebouw tot in beheerfase van complete vastgoedportfolio's bij het maken van beleidsbelissingen. Door inzet van onze software zijn gebouwen leefbaar, comfortabel, veilig, productief, duurzaam en energiezuinig, en daarmee beter verhuurbaar en waardevast. Hierdoor ontstaat een hoger rendement voor de gebouweigenaar en reële woon/huurlasten voor de gebruiker.