Om u beter van dienst te zijn maakt Vabi.nl gebruik van cookies .
Vabi Optimal Buildings
Vacatures

Vabi UO

TNO
Vabi is een onmisbaar kenniscentrum die haar grondslag vindt bij TNO. De intelligente software van Vabi vindt haar kracht in 35 jaar van ontwikkeling in samenwerking
 
Samenwerking met TNO vindt ook op internationaal gebied plaats. Intelligent Use of Buildings Energy information (IntUBE) is een project in het kader van het ‘zevende kader’ programma van de Europese Unie, onderdeel ICT. Het beoogt de laatste technieken uit de wereld van de informatietechnologie in te zetten voor energiebesparing in de bestaande gebouwde omgeving. Partner TNO, Vabi en een tiental Europese partners geven hier invulling aan.
 
ISSO
ISSO is mede opgericht door Vabi. Sinds haar oprichting is Vabi een belangrijke partner. ISSO is opgericht als Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties. ISSO doet dit door de kennisvragen vanuit de sector te identificeren en het ontsluiten en toegankelijk maken van deze kennis in de vorm van praktische ISSO publicaties, instructiebijeenkomsten, digitale producten en overige diensten.
 
Belangenorganisaties
 
TVVL
TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden, verspreidt het en stelt het ter discussie om het kennisniveau binnen de techniek en bouwfysica op topniveau te houden. De directeur Peter van Dam, is geregeld gastdocent bij TVVL.
 
REHVA Journal
To develop & disseminate economical, energy efficient and healthy technology for mechanical services of buildings, to serve its members and the field of Building Engineering. De kennis die Vabi vertaalt in haar software is uniek te noemen in de wereld, ook op internationaal gebied ontbreekt Vabi daarom niet in commissies.
 
NEN
Goede afspraken over producten en werkwijzen zijn belangrijk. NEN begeleidt het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze. Met het opstellen van normen dragen ze bij aan veiligheid, gezondheid, milieu en innovatie. Vabi neemt deel in diverse normcommissies zoals op het gebied van klimaat en verwarming.
 
IBPSA
IBPSA-NVL is de Nederlands-Vlaamse tak van de International Building Performance Simulation Association. Vabi heeft afgevaardigden in deze commissie die het voorzitterschap en secretariële functies binnen het bestuur bekleden. IBPSA-NVL bevordert een correcte toepassing van gebouwprestatiesimulatie, verspreidt kennis over gebouwsimulatie en verhoogt het kennisniveau binnen het vakgebied.
 
Wetenschappelijk onderwijs
 
TU Delft & Eindhoven, faculteit bouwkunde
Gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek, gastcolleges & begeleiding van afstudeertrajecten worden door Vabi in nauwe samenwerking met de TU Delft & Eindhoven tot stand gebracht.
Onze scientific research manager, Wim Plokker is geregeld gastdocent bij de TU Eindhoven.